2/2023

Při výpočtu uhlíkové stopy bude hrát významnou roli dodavatelsko-odběratelský řetězec

| autor: Martina Jandusova0

carbon-8132649_640
zdroj: pixabay

Uhlíková stopa je dnes aktuální téma, která se promítá do celé řady odvětví a lze očekávat, že významně promění podobu celého byznysu.

O uhlíkové stopě jako o jednom z parametrů udržitelnosti organizací i těch vodohospodářských promluvil Vladimír Kočí z Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie, VŠCHT Praha, na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2023.

Metodika není standardizovaná

Evropská unie s rozvojem Green dealu, strategie ESG a taxonomie, přijala povinnost pro organizace reportovat i nefinanční informace. Podle velikosti různých firem bude tak v následujících letech nutné shromažďovat a zveřejňovat i data týkající se environmentu, sociálních aspektů nebo způsobu řízení. „V ideálním případě by to mělo vést k pozitivní a rozumné změně našeho životního stylu, tak abychom životnímu prostředí škodily méně. Jaká ale bude praxe se uvidí,“ říká Vladimír Kočí. Jedním z parametrů bude počítání uhlíkové stopy.

Uhlíková stopa je zjednodušené vyjádření sumární hodnoty skleníkových plynů, které se v rámci celého životního cyklu organizace, a to včetně dodavatelsko-odběratelských vztahů, neboli celého hodnotového řetězce, emitují do atmosféry. Vyjadřuje se jednotným indikátorem v ekvivalentu CO2. „Nejedná se tedy o množství uhlíku vypouštěného do atmosféry, ale o indikativní hodnotu, která odkazuje na sumu všech skleníkových plynů,“ vysvětluje Kočí.

Metodik výpočtu uhlíkové stopy existuje několik a dosud nedošlo ke standardizaci. Vyskytuje se dále řada metodických kliček, což může vést k tomu, že se různé organizace s různými zkušenostmi mohou dobrat k odlišným výsledkům. „Je to podobné, jako když nemají různí vzorkaři jednoznačnou metodiku a postup, pak vzorky vychází jinak,“ uvádí Vladimír Kočí.

Obecně se používají dvě zastřešující metodiky. Jedna, pocházející ze Spojených států amerických, je označována jako GHG Protokol a druhá metodika vychází z ISO normy 1464. Oba postupy si jsou velmi blízké, liší se pouze v několika drobných detailech.

Přímé, nepřímé a další nepřímé emise

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP