Kategorie: Voda

drain-4916909_640.jpg

Voda / Publicistika / 6. 5. 2021

Polemika: Jak srážkové vody ovlivňují ČOV?

Pokud jsou dešťové vody odvedeny do kanalizace, pohlížíme na ně jako na vody odpadní. Takto odvedené srážkové vody ale čistírnám odpadních vod způsobují kapacitní i technologickou zátěž, a tím i finanční zátěž pro všechny napojené. Jak na celou problematiku pohlížejí vodohospodáři?

laboratory-5601435_640.jpg

Aktuality / Voda / 6. 5. 2021

PVK mají rychlejší a přesnější přehled o kvalitě vody

Vzhledem k nutnosti rychlé a spolehlivé detekce kontaminantů vod, PVK ve své akreditované laboratoři zavedly nové moderní metody analýzy vody. „Ty nám dávají rychlejší a přesnější informace o kvalitě vody dodávané spotřebitelům. Zároveň zlepšují kontrolu nad procesem výroby a distribuce pitné vody. Rovněž rozšiřují možnosti analýz vzorků vod,“ řekla Lenka Vavrušková, manažerka útvaru kontroly vody PVK.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy