Kategorie: Voda

carlos-muza-hpjSkU2UYSU-unsplash

Voda / Dotace / Zpravodajství / 30. 3. 2023

Nová výzva je tu - využijte dotaci na vodní audit

V květnu loňského roku byla Ministerstvem průmyslu a obchodu zveřejněna první výzva na podporu cirkulární ekonomiky – úspory vody v průmyslu z Národního plánu obnovy. Díky nim přišel do podvědomí termín Vodní audit. Ten je hlavním zdrojem informací pro podniky, které se snaží být dobrým hospodářem, chtějí snížit své náklady, optimalizovat spotřebu vody a hledají možnosti, jak vodu recyklovat, zachytávat a co nejlépe čistit.

tractor-5791832_640

Aktuality / Voda / 30. 3. 2023

Konečně má každý z nás právo na přístup k údajům o používání pesticidů

V březnu tohoto roku zveřejnila Evropská komise prováděcí nařízení k obsahu a formátu záznamů o aplikaci přípravků na ochranu rostlin (POR) podle nařízení 1107/2009/EU. Text nařízení je účinný od 1. 1. 2026 a vznikl jako součást dohody k nařízení o statistice zemědělských vstupů a výstupů. Nařízení bylo zveřejněno 7. 12. 2022 a určuje typ a způsob evidence údajů, které musí zemědělci shromažďovat (včetně údajů o aplikaci POR).

alexander-schimmeck-YpOhhVGPkyQ-unsplash

Aktuality / Voda / 28. 3. 2023

Havarijní novela vodního zákona stanoví jasná pravidla pro prevenci i řešení havarijních událostí na českých tocích

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) připravilo novelu vodního zákona, která představuje komplexní legislativní řešení havárií na vodách. Návrh na základě zkušeností z praxe nově definuje, kdo má v případě havárie co dělat a zvyšuje sankce za způsobení havárie. Mimo jiné zavádí kontinuální měření vypouštěných odpadních vod od vybraných znečišťovatelů a zřizuje registr všech výpustí odpadních vod do vodních toků.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM