Kategorie: Ovzduší

grand-place-3614619_640.jpg

Aktuality / Ovzduší / 27. 11. 2020

Výrazné zlepšení kvality ovzduší v Evropě za posledních deset let, méně úmrtí spojených se znečištěním

Lepší kvalita ovzduší vedla v Evropě v posledních deseti letech k významnému snížení počtu předčasných úmrtí. Z nejnovějších oficiálních údajů Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) však vyplývá, že téměř všichni Evropané stále trpí znečištěním ovzduší, což na celém kontinentu vede k přibližně 400 000 předčasných úmrtí.

smoke-258786_640.jpg

Aktuality / Ovzduší / 26. 11. 2020

Dohoda ohledně snižování emisí methanu

Zástupci firem působících v odvětví těžby ropy a zemního plynu se dohodli se zástupci Evropské komise, programu OSN pro životní prostředí (UNEP) a Fondu ochrany životního prostředí (EDF) na snížení emisí methanu do ovzduší.

industry-611668_640.jpg

Aktuality / Ovzduší / 25. 11. 2020

Průmyslová lobby brání snížení emisí, zaznívá z organizace EASAC

Základní překážkou pro snížení emisí skleníkových plynů jsou krátkodobé zájmy. Těm vyhovuje zachování současného stavu. Jde o lobby producentů fosilních paliv, vytěžování přírodních zdrojů, vysokou spotřebu v lineární ekonomice, nadměrný rybolov nebo drancování lesů. Upozorňuje na to nová zpráva organizace EASAC, na které pracoval i Pavel Cudlín z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR.

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK