Kategorie: Ovzduší

lightbulb-2631864_640.jpg

Aktuality / Ovzduší / Energie / 17. 9. 2021

Informace o stavu implementace schématu pro naplnění závazku povinných úspor energie a o energetické účinnosti a revizi predikce dosažených úspor energie z jednotlivých opatření

Cílem materiálu je informovat vládu o schopnosti naplnit závazek povinných úspor energie vyplývající z čl. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti pro období 2021-2030 na základě přijatého schématu dle Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu, který vláda ČR schválila v lednu 2020.

dawn-3208158_640.jpg

Aktuality / Ovzduší / 15. 9. 2021

Adaptace ČR na změnu klimatu: MŽP předložilo vládě první aktualizaci strategických materiálů

Vláda dnes schválila aktualizaci Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu. Jedná se o první aktualizaci dokumentů schválených vládou v roce 2015 (strategie) a 2017 (akční plán) a podílelo se na ní více než 170 odborníků z veřejných, vědeckých a neziskových institucí.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
E-salon
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace