Kategorie: Ovzduší

way-4436308_640.jpg

Aktuality / Ovzduší / 13. 1. 2021

Na prohlubující se změnu klimatu reaguje Státní politika životního prostředí ČR 2021 - 2030

Vládou schválená Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050 je nevyšším strategickým dokumentem stanovujícím cíle v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu na dalších deset let. K nim patří snaha na národní i mezinárodní úrovni o řešení palčivých problémů a pomoci dosažení cílů udržitelného rozvoje, Pařížské dohody a dalších environmentálních úmluv. K tomu bude zapotřebí ještě zesílit ochranu životního prostředí.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB