Kategorie: Odpady

pexels-fauxels-3184292.jpg

Aktuality / Odpady / Ovzduší / Energie / Voda / 19. 1. 2022

Praha má Strategii pro přechod na cirkulární ekonomiku. Ukazuje cestu, jak snížit produkci odpadu a emisí v metropoli

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila klíčovou strategii, která má za cíl výrazné snížení spotřeby primárních surovin, produkce odpadů a emisí skleníkových plynů v hlavním městě. Strategie cirkulární ekonomiky, tedy oběhového hospodářství, navazuje na Klimatický plán Prahy do roku 2030. Principy oběhového hospodářství chce metropole zavést především v oblasti stavebnictví, nakládání s odpady, nakládání s vodou, v oblasti zemědělství a potravin.

odpady2.jpg

Aktuality / Odpady / 19. 1. 2022

Jak snížit množství technologického odpadu?

Na kroku směrem k bezodpadovému hospodářství pracují vědci z Centra polymerních systémů (CPS) University Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně v úzké spolupráci se společnostmi skupiny PFNonwovens, jedním z předních světových výrobců netkaných textilií.  Projekt výzkumu a vývoje „Technologický výrobní odpad jako inovativní materiálový zdroj při procesu výroby netkaných textilií“ (FW03010465) řešený v programu TREND je realizovaný v letech 2021–2024 za podpory Technologické agentury České republiky (TAČR).

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo