Aktuálně

tablet-2471184_640.jpg

Energie / Zpravodajství / 27. 1. 2021

Jak se během koronaviru změnily odběry tepla

Koronavirová pandemie je pro nás všechny mimořádnou situací, která si vyžádala mimořádná opatření. Dnešní doba silně doléhá i na dodavatelé tepla, kteří jako jeden z prvků kritické infrastruktury uplatňují ve svých provozech ještě přísnější pravidla. Je tedy otázkou, jak zvládají nevšední situaci vyvolanou pandemií koronaviru.

SAKO po modernizaci.jpg

Odpady / Zpravodajství / 23. 1. 2021

SAKO Brno obdrželo povolení k výstavbě nejmodernější spalovenské linky v ČR

Výstavba nové spalovenské linky, která navýší kapacitu brněnské spalovny zhruba o polovinu, získává jasnější kontury. Projekt úspěšně vyhověl procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a společnost získala závazné stanovisko od Ministerstva životního prostředí ČR. Povolení opravňuje SAKO Brno k výstavbě nového 40MW zařízení na výrobu energie z odpadu ve stávajícím areálu městské svozové společnosti.

Teplárna_České_Budějovice_2009.jpg

Energie / Zpravodajství / 23. 1. 2021

Provozovatelé tepláren investovali do snižování emisí již 25 miliard Kč

V loňském roce investovali provozovatelé tepláren do ekologizace provozů snižující emise další 1,5 miliardy korun. Od roku 2013 si modernizační investice v teplárenství vyžádaly již přes 25 miliard korun. Emise oxidu siřičitého a prachu z tepláren díky tomu klesly mezi lety 2013 a 2019 téměř o dvě třetiny a emise oxidů dusíku pak o více než dvě pětiny.

the-conference-3248255_640.jpg

Odpady / Chemie / Publicistika / 22. 1. 2021

Chemickou recyklací lze vyrobit plasty se srovnatelnými vlastnostmi plastů panenských, zaznělo na virtuální konferenci

Pandemie COVID-19 způsobila zrušení mnoha významných konferencí a veletrhů a přechod na digitální formu. Z průzkumu v Německu vyplynulo, že pouze pětina dotázaných považuje digitální formu za vhodnou alternativu k reálně organizovaným konferencím a veletrhům. Ostatním chybí osobní kontakty s přednášejícími i představiteli vystavovatelů, což považují za nejefektivnější způsob výměny informací.

recycle-3361726_1280.png

Odpady / Zpravodajství / 22. 1. 2021

Historicky první česká publikace o cirkulárním odpadovém hospodářství je na světě

Tým odpadových expertů z digitálního odpadového tržiště Cyrkl vydal příručku zaměřenou na snižování uhlíkové stopy velkých společností a zároveň snižování jejich výdajů na nakládání s odpady. První společnost z mnoha může ušetřit 6 milionů na plastových krabičkách, druhá vydělá 14 milionů korun ročně na drcení kabelů. Jaká další čísla Cyrkl v publikaci sdílí? A proč odpadový management pomáhá během krize?

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB