Tag: VODOHOSPODÁŘSTVÍ

tractor-5791832_640

Aktuality / Voda / 30. 3. 2023

Konečně má každý z nás právo na přístup k údajům o používání pesticidů

V březnu tohoto roku zveřejnila Evropská komise prováděcí nařízení k obsahu a formátu záznamů o aplikaci přípravků na ochranu rostlin (POR) podle nařízení 1107/2009/EU. Text nařízení je účinný od 1. 1. 2026 a vznikl jako součást dohody k nařízení o statistice zemědělských vstupů a výstupů. Nařízení bylo zveřejněno 7. 12. 2022 a určuje typ a způsob evidence údajů, které musí zemědělci shromažďovat (včetně údajů o aplikaci POR).

230321-VD-Kruzberk-755x455

Aktuality / Voda / 22. 3. 2023

Spolupráce je pro vodohospodáře důležitá

Světový den vody, který si připomínáme každoročně 22. března, je letos zaměřen na urychlení změn prostřednictvím partnerství a spolupráce. Voda v surové podobě patří nám všem a je potřeba toto přírodní bohatství společně chránit.

water-gce2330560_640

Aktuality / Voda / 21. 1. 2023

EU: Integrované hospodaření s vodou

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh směrnice přijaté Komisí kterou se mění směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu a směrnice 2008/105/ES o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM