1/2021

Náklady na odpadové hospodářství: Obce musí doplácet

| autor: Martina Jandusova1

plasty_naweb.jpg
zdroj: redakce

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zveřejnila data o nákladech a příjmech odpadového hospodářství v České republice za rok 2020. Data jsou obalovou společností zveřejňována každý rok na základě dotazníkového šetření, do kterého se zapojují české obce a města.

EKO-KOMu poskytlo údaje 5 777 měst a obcí (tj. 94 % všech obcí v ČR) s 10,57 mil. obyvateli, které byly použity pro hodnocení ekonomických ukazatelů za rok 2020. Celkové náklady v odpadovém hospodářství jsou přitom součtem všech nákladových položek, které obce v dotaznících vyplnili. V přepočtu na obyvatele je tak možné obce porovnat z hlediska celkové výše odpadových služeb.

Konstantní růst nákladů

Není překvapením, že náklady na sběr a svoz směsného komunálního odpadu v odpadovém hospodářství představovaly nejvyšší podíl na nákladech obcí. V loňském roce šlo o více než polovinu všech nákladů, které byly následovány sběrem a svozem tříděných odpadů, objemnými odpady a bioodpady.

01_naklady_obci.png

Vývoj výše celkových nákladů je zajímavý z časového hlediska. V roce 2006 činily celkové náklady přepočtené na jednoho obyvatele 698 Kč, ovšem v roce 2014 se tato částka zvedla na 911 Kč. V roce 2019 obce poprvé zaplatily za občana 1000 korun, což se v uplynulém roce zvedlo na 1 064 korun na obyvatele. Do roku 2011 sice náklady v přepočtu na obyvatele lineárně rostly, pak ale začal vývoj stagnovat, respektive došlo k meziročním poklesu. Od roku 2015 náklady opět rostou v rozmezí 3 až 5%. Od toho roku tak lze tak hovořit o konstantním růstu.

02_vyvoj_celkovych_nakladu_2020.png

První místo mezi kraji v nákladech na odpadové hospodářství v přepočtu na obyvatele drží Středočeský kraj (1 245 Kč). Následuje jej Karlovarský kraj (1 225 Kč) a Praha (1 161 Kč). Obecně lze říci, že ve východní části země byly náklady na odpadové hospodářství nižší. Nejnižší náklady na obyvatele měl Jihomoravský kraj (862 Kč). Samosprávy do 50 tis. obyvatel svými průměrnými náklady (1 139 Kč) mírně převyšovaly celorepublikový průměr, naopak ty do 100 tis. obyvatel a nad 100 000 obyvatel byly značně pod celorepublikovým průměrem. Jejich náklady se v průměru pohybovaly na úrovni 985 a 855 Kč.

Směsný komunální odpad

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Nevím, jestli je to promo článek EKO-KOMu, nebo jen konstatování faktu, že obce na (systém) hospodaření s odpady doplácejí stále více. Bohužel část článku je zamčená, což je v poslední době módou všech médií. Vypovídací hodnota takového článku je pak ovšem nulová. Pravda je, že hospodaření (rozuměj zneškodnění) s odpady je stále nákladnější ale taky je pravda, že to je vinou nesystému jeho řízení. Neskutečné náklady se vynakládají na potěmkinovské "třídění odpadu", jehož jediným znakem je zaplevelení ulic a zákoutí obcí barevnými kontejnery a okolo nich panujícím nepořádkem. Se skutečným tříděním, natož pak následnou recyklací to má málo společného, jakkoliv se média bijí v prsa, jací jsme mistři světa v třídění. Skoro to vypadá jako placená kampaň. Přitom obce jsou de facto otroky EKO-KOMu a i kdyby chtěly a měly možnost odpad zhodnocovat svými metodami jinak (například dohodou o dodávkách plastů do poblíž existujícího recyklačního závodu), nemají šanci. A tak možná v zamčené části článku je návrh řešení, jak hospodaření s odpady zefektivnit. Nevím. Je to zamčeno.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo