Tag: NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Štichova,_kontejner_na_směsný_odpad.jpg

Odpady / Publicistika / 21. 3. 2023

Dotřiďovat nebo nedotřiďovat?

Některé strany se domnívají, že povinné systémy dotřiďování směsného odpadu před energetickým využitím jsou nejlepším řešením pro dosažení evropských cílů v oblasti oběhového hospodářství. Vypadá to ale, že pro Českou republiku se nejedná o nejšťastnější řešení.

kenny-eliason-8Yk4T-tDSYY-unsplash

Aktuality / Odpady / 21. 3. 2023

Pravidla vykazování v obecních výkazech a novinky v roce 2023

Obce zapojené do Systému EKO-KOM, jež realizují tříděný sběr komunálních odpadů, jsou povinny pravidelně každé čtvrtletí vyplňovat a zasílat Výkaz o celkovém množství a druzích komunálních odpadů, které vytřídily, využily nebo odstranily. Detailní návod k vyplnění výkazu najdete zde.

display (3)

Aktuality / Odpady / 14. 3. 2023

Cesta (nejen) PETky k recyklaci vede přes unikátní soustrojí

Pracovníky, kteří dosud v Brně ručně vybírali z hromady vytříděného odpadu PET lahve nebo tetrapaky, nově vystřídaly stroje, které odpad třídí s více než 90procentní přesností. Linka má dostatečnou kapacitu na to, aby zvládla nejen brněnské plasty, ale i ty z okolních měst či vesnic.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM