Tag: ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ps-stromky-21-1024x683

Aktuality / Odpady / 28. 1. 2023

Od letošního jara čeká Prahu multikomoditní sběr odpadu

Pražské domácnosti loni vyprodukovaly o 4500 tun méně směsného komunálního odpadu, než tomu bylo v roce 2021. Naopak se zvýšil podíl všech tříděných odpadů. Jednoznačným vítězem je rostlinný bioodpad, kterého Pražané do hnědých nádob odevzdali téměř 13 000 tun.

containers-5051093_640

Odpady / Publicistika / 7. 12. 2022

Jak vypadá v 21. století recyklace

Co je a co není recyklace? A co ji pohání? To bylo předmětem diskuse pracovníků neziskové organizace International Solid Waste Association (ISWA), která se zabývá recyklací a odpadovým hospodářstvím.

Platanová,_přeplněné_popelnice

Aktuality / Odpady / 19. 10. 2022

Povinnosti měst a obcí v roce 2022 dle nové odpadové legislativy

Rok 2022 přináší pro obce a města řadu změn a nových povinností plynoucích z nové odpadové legislativy. Není zrovna malá, a proto jsme pro vás v tomto článku shrnuli stěžejní požadavky, vztahující se na všechna města a obce bez ohledu na to, kolik vyprodukují odpadu nebo jsou-li provozovateli zařízení určeného pro nakládání s odpady.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM