1/2023

Udržitelnost a uhlíková neutralita se netýká jen plastů

| autor: František Vörös, konzultant0

pexels-mikhail-nilov-8542539
zdroj: pexels

Nedávno skončený Summit OSN ke snížení emisí skleníkových plynů, konaný v Egyptě, poukázal na nezbytnost řešení dekarbonizace průmyslu a služeb, včetně efektivnějšího využívání plastů.

Na březnovém zasedání Environmetálního shromáždění OSN (UNEA) v Nairobi bylo dohodnuto zahájení jednání o mezinárodně právně závazném nástroji proti znečišťování životního prostředí plasty. Na konci srpna byla založena za účasti 30 zemí mezinárodní koalice pro ukončení znečištění plasty (HAC), způsobenému nesprávnou likvidací plastového odpadu, do roku 2040. Byly vytýčeny tři strategické cíle:

  • Snížit spotřebu a výrobu plastů na udržitelnou úroveň,
  • nakládat s plastovým odpadem šetrně k životnímu prostředí a
  • vybudovat oběhové hospodářství pro plastové odpady.

Následovalo první z pěti plánovaných jednání Mezivládního vyjednávacího výboru pod patronací UNEP v uruguayském Punta del Este ve dnech 28.11. – 2.12. za účasti dvou tisíc delegátů ze 160 zemí. Cílem je do konce roku 2024 vypracovat právně závazný dokument pro boj s plastovým znečištěním. Podle OECD se celosvětová spotřeba plastů do roku 2060 ztrojnásobí a je tedy nutno přijmout dohodu spíše na boj s plastovým odpadem, zejména na realizaci recyklací a efektivní využití recyklátů, než na opatření omezující výrobu.

Ze stanoviska MŽP cituji: „Pro EU a její členské státy je klíčové, aby se nová dohoda zabývala celým životním cyklem plastových materiálů i samotných výrobků od stadia výroby, jejich používání, až po vznik odpadu. Kromě toho se má také zaměřit na environmentální dopady způsobené mikroplasty“.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE