Tag: EU

paul-teysen-bukjsECgmeU-unsplash

Aktuality / Odpady / 18. 5. 2024

EU: Přeprava odpadů

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci k přepravě odpadů – informace, které mají být uvedeny v osvědčeních o následném (jiném než) předběžném využití a odstranění.

kumpan-electric-mLxy5nt9Z90-unsplash

Aktuality / Energie / 17. 5. 2024

EU: Baterie – uhlíková stopa

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh prováděcího nařízení a nařízení v přenesené pravomoci k formátu prohlášení o uhlíkové stopě u baterií a metodice stanovení uhlíkové stopy pro baterie elektrických vozidel.

collab-media-jVD-auGa6vU-unsplash

Aktuality / 11. 5. 2024

Úřední věstník EU: Nařízení o kritických surovinách

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nařízení ze dne 11. dubna, kterým se stanoví rámec pro zajištění bezpečných a udržitelných dodávek kritických surovin a mění nařízení (EU) č. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1724 a (EU) 2019/1020. Nařízení vstoupilo v platnost.

etienne-girardet-_Fp3YZ7lt-Y-unsplash

Aktuality / Chemie / 11. 5. 2024

EU: Dusičnany

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh směrnice – aktualizovaná pravidla používání některých hnojivých látek ze statkových hnojiv.

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP