Studie EN

Biomasa: Na papíře čistý zdroj, ale z environmentálního hlediska velmi negativní počin

| autor: redakce1

wood-5239490_640.jpg
zdroj: pixabay

Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky AV ČR zodpověděl naše otázky a vysvětlil, co by Evropě hrozilo, pokud by začala masivně odcházet od jádra, anebo jaký má názor na německou energetickou transformaci.

Ozývají se hlasy, a to i z řad energetiků, že považovat spalování biomasy za účelem výroby energie za čistou technologii, je zvěrstvo. Přesto tomu tak je. Existuje nějaké srovnání, které by měřilo znečištění ovzduší v přepočtu na výrobu primární energie z různých paliv (černé a hnědé uhlí, biomasa, odpady atd.)?

Stejně jako u uhlí, ropy i plynu se i u biomasy nebo odpadu budou lišit příměsi škodlivin podle složení paliva a jeho původu. To se týká síry, dusíku i dalších prvků, které mohou tvořit škodlivé oxidy, nebo polétavého prachu a dalších zdraví ohrožujících látek. Tato složení jsou zkoumána a existují rozmezí a srovnání.

Je však třeba říci, že toto není kritické pro velké zdroje, které musí mít instalované zařízení na omezování emisí škodlivin a jsou kontrolovány, zda neporušují emisní limity. Jinou otázkou jsou emise oxidu uhličitého. Zde velikost emisí závisí na poměru mezi spalovaným uhlíkem a vodíkem v příslušném palivu. Zde je v principu dřevo mezi plynem a uhlím, spíše blíže tomu uhlí. I zde existují odhady a rozmezí pro jednotlivé případy. To, že je zařazováno k nízkoemisním zdrojů, je dáno tím, že se předpokládá, že nově vyrostlá vegetace odčerpá odpovídající množství CO2 z atmosféry.

To do jisté míry platí v případě, že se biomasa spaluje v omezené míře se zaměřením na místní zdroje a odpad jiných výrob nebo zemědělské produkce. Pokud se však realizuje masivní spalování lesů pro výrobu elektřiny ve velkých elektrárnách, je obnova růstem stromů velmi dlouhým cyklem, samotné spalování naopak probíhá velmi rychle.

V tomto případě může masivní využití biomasy dopravované přes oceán k výrobě elektřiny ve velkých elektrárnách, jak se to uplatňuje ve Velké Británii, Dánsku a Nizozemí, a chystají se k tomu i v Německu, vést k velice negativním environmentálním dopadům.

Co by mohlo hrozit evropské energetice, pokud by se většina států EU rozhodla opustit jádro?

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Ano, vozit dřevo z Amazonie do Evropy za účelem pálení je skutečně zločin. Ale opravdu to není to, k čemu směřuje výzkum a vývoj. Tím jsou naopak právě ty lokální zdroje. Titulek je honě zavádějící. Podobně i z hlediska spalin, většina biomasy je řádově čistší než uhlí, např. emise rtuti nebo síry jsou zanedbatelné.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy