2/2023

Odpovědné hospodaření s vodou a vodní audit

| autor: Renata Harnová Chvojková, Ecosupport0

water-1761027_640.jpg
zdroj: Pixabay

Malé a střední průmyslové podniky budou moci prověřit a případně vylepšit hospodaření s vodou v rámci tzv. vodního auditu. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje prostřednictvím programu Poradenství OP PIK výzvu pro předkládání žádostí, díky níž budou moci žadatelé využít podporu na nákup poradenských služeb zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství.

Vodní audit je komplexní analýzou vodního hospodářství konkrétního subjektu, zabývá se primárně vodními zdroji, využitím vody v podniku a nakládáním s odpadní vodou. Je zpracováván na základě Metodiky hodnocení využívání vody MPO.

Ve spolupráci ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva životního prostředí vzniká iniciativa Odpovědné hospodaření s vodou (OHV), jejímž cílem je ochrana vodních zdrojů ve firmách.

Na základě vodního auditu mohou organizace, které dobře hospodaří s vodou, získat značku Odpovědné hospodaření s vodou, kterou propůjčuje na tři roky Ministerstvo životního prostředí. Firmy a podniky mají prostřednictvím značky OHV možnost deklarovat, že s vodou nakládají udržitelným a environmentálně šetrným způsobem.

inzerce_audit_800x300.jpg

Vodní audit bude návodem pro vedení společnosti, jak konkrétně zefektivnit a optimalizovat hospodaření s vodou a tím zabránit zastavení provozu v obdobích sucha a v konečném důsledku stabilizovat a posílit ekonomiku podniku.

Celková investice pro jednotlivé podniky se velice liší. Různé výrobní obory jsou různě náročné na spotřebu vody. Energetika, potravinářství, papírenství atd. jsou z těch odvětví, která vodu ke svým procesům nezbytně potřebují. Audit je ale vhodný i pro podniky, jejichž nároky na množství vody jsou nižší, ale leží v oblastech více postižených nedostatkem vody a v minulých letech už byly nuceny omezit provoz z důvodu nedostatku vody.

Projekt pomáhá naplnit cíle takzvané zelené dohody pro Evropu z prosince 2019. Ta zahrnuje seznam konkrétních kroků s cílem dosáhnout v EU do roku 2050 klimatické neutrality. V zelené dohodě Evropská komise vysvětluje iniciativy, které hodlá během následujících let postupně předložit. Jedním z nich je také plán na podporu větší míry oběhového hospodářství, který se bude zabývat udržitelnějšími produkty a doplňovat novou strategii průmyslové politiky. Součástí realizace oběhového hospodářství je také hospodaření s vodou jako redukce následků sucha v krajině, jednak na úrovni průmyslu, ale také na úrovni běžné každodenní spotřeby obyvatelstva.

Informace o aktuální výzvě:

Zahájení příjmu žádostí: 1.3.2021, 8:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí: 30.6.2021, 16:00 hod.

Celková alokace výzvy: 130 milionů Kč

Cílová skupina: malé a střední podniky. Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100% veřejným sektorem.

Typy podporovaných opatření: individuální projekt

Celková výše dotace: maximálně 50 % způsobilých výdajů. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 000 Kč a maximálně do výše 1 000 000 Kč

MPO pomáhá podnikatelům zhodnotit hospodaření s vodou

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP