Tag: OP PIK

water-1761027_640.jpg

Voda / Dotace / Servisní témata / 10. 2. 2021

Odpovědné hospodaření s vodou a vodní audit

Malé a střední průmyslové podniky budou moci prověřit a případně vylepšit hospodaření s vodou v rámci tzv. vodního auditu. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje prostřednictvím programu Poradenství OP PIK výzvu pro předkládání žádostí, díky níž budou moci žadatelé využít podporu na nákup poradenských služeb zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO