Tag: VODNÍ AUDIT

water-1761027_640.jpg

Voda / Dotace / Servisní témata / 10. 2. 2021

Odpovědné hospodaření s vodou a vodní audit

Malé a střední průmyslové podniky budou moci prověřit a případně vylepšit hospodaření s vodou v rámci tzv. vodního auditu. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje prostřednictvím programu Poradenství OP PIK výzvu pro předkládání žádostí, díky níž budou moci žadatelé využít podporu na nákup poradenských služeb zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství.

shutterstock_376879774.jpg

Voda / Dotace / Publicistika / 8. 3. 2021

Použití bezvodých technologií? I to mohou doporučit výsledky vodního auditu

Ministerstvo průmyslu a obchodu se rozhodlo pomoci zhodnotit firmám jejich hospodaření s vodou. Cílem je šetrné nakládání s touto strategickou surovinou. Výzva Poradenství, kterou mohou podniky využít, pomůže realizovat vodní audity. Na vypracování Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků, se podílela i společnost ENVI-PUR, které jsme položili několik otázek.

AdobeStock_377167337.jpeg

Voda / Publicistika / 12. 8. 2021

Úpravy vody v průmyslu

Z vody se stává velmi cenná komodita, a v posledních letech se o tom pravidelně začínáme přesvědčovat i v evropském prostředí. Nízké nebo kolísající průtoky řek, rozpálená města, sesychající lesy a suchem rozpraskaná půda se začínají stávat pravidlem, a ne ojedinělým jevem, suchu nahrávají i mírné zimy s nedostatkem sněhu. Do popředí zájmu se tedy v posledních letech dostávají technologie umožňující šetrnější nakládání a hospodaření s vodními zdroji.

water-1835846_640.jpg

Voda / Publicistika / 7. 12. 2021

Vodní audit průmyslového závodu a zkušenosti s jeho zpracováním

Využívání vody má zásadní význam pro lidský rozvoj. Voda však není naším majetkem. Stejně tak, jako potřebujeme vodu my, potřebuje ji i náš okolní svět, ve kterém žijeme. Nejsme proto nad tímto systémem, ale jsme jeho součástí a čím více vody potřebuje, tím lépe se o ni musíme starat. Jednou z cest tak musí být zefektivnění nakládání s vodami v průmyslové oblasti, ke kterému může pomoci Vodní audit.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo