4/2022

Voda - byla, je, ale BUDE?

| zdroj: ENVI-PUR0

pexels-samad-deldar-66346
zdroj: pexels

Vodní blahobyt – znáte ho? To je pojem, který začneme vnímat až ve chvíli, kdy skončí. Nejčastěji se tak stává v období sucha, kdy podniky nebo dokonce i domácnosti začnou pociťovat nedostatek vody na vlastní kůži.

V takové době se začne hovořit o konci vodního blahobytu a narychlo se hledá řešení, a to zejména v oblasti průmyslu, který je nedostatkem vody postižen jako první. Pokud jsou další rok klimatické podmínky příznivější, opět na vodu a hospodaření s ní, zapomínáme. Nehledejme řešení narychlo, které bude jen dočasné nebo provizorní, pokusme se najít koncepční řešení, které bude postupnými kroky uváděno do praxe.

Jak začít?

Prvním krokem a pomocníkem pro zhodnocení současného stavu vodního hospodářství podniku může být Vodní audit. Vodní audit je komplexní zpráva, která popisuje veškeré vodní zdroje v podniku a nakládání s nimi. Vodními zdroji jsou pitná, technologická, odpadní či srážková voda. Při zpracování Vodního auditu je velmi důležitá spolupráce s pracovníky, kteří mají na starosti správu vodohospodářských dat.

Do Vodního auditu se zapracovávají data za poslední tři roky. Nedílnou a velmi důležitou součástí Vodního auditu je osobní návštěva podniku. Cílem Vodního auditu je najít efektivní způsob hospodaření s vodou, kterým může být snížení spotřeby pitné vody např. náhradou za vodu srážkovou nebo za recyklovanou odpadní vodu.

Co následuje?

Dalším postupným krokem může být vypracování studie, projektové dokumentace, ověření návrhu v laboratorním či poloprovozním měřítku. Během laboratorního testování lze z několika možností způsobů úpravy/čištění vody navrhnout vhodný technologický postup, který je následně ověřen v dlouhodobém poloprovozním testu. Při poloprovozním testování lze kombinovat různé technologie nebo v rámci jedné technologie vyzkoušet a porovnat např. více druhů materiálového provedení (např. u membránových technologií) nebo filtračních materiálů apod. Součástí poloprovozů je rovněž hledání optimálního nastavení parametrů zařízení či vhodné volby druhu a dávky chemie.

ENVI-PUR provedl více než tři desítky poloprovozních testů v různých odvětvích průmyslu či úpravě pitné vody. Kvalita průmyslové odpadní vody je různorodá, a proto je potřeba ke každému zdroji průmyslové odpadní či technologické vody přistupovat individuálně. Zkušenosti nás přesvědčily, že nestačí vytvořit návrh pouze „od stolu“, ale že laboratorní a poloprovozní testování jsou „významným“ pomocníkem pro kvalitní a smysluplnou předprojektovou přípravu.

S čím vám pomůžeme?

Společnost ENVI-PUR vypracovává Vodní audit dle platné metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu a do zpracování auditu promítá mnoholeté zkušenosti z úpravy a čištění odpadních vod.

V oboru čištění odpadních vod nabízíme nejen mnoha projekty ověřené technologie, ale i moderní, skoro až novátorské technologie, které umí odpadní vodu vyčistit či upravit tak, aby se mohla vrátit zpět do výrobního procesu, kde se dá voda několikanásobně využít a přinést tak značné úspory.

Jako výrobně technologická společnost jsme dodavateli široké škály zařízení a technologií pro úpravu, čistění a recyklaci vody. Naše portfolio zahrnuje jak biologické, tak fyzikálně chemické způsoby úpravy a čištění vody. V rámci recyklace vody jsou hojně využívány membránové technologie.

Komu tím prospějeme?

Veškeré záměry a snahy o lepší a účinnější čištění odpadních vod mají bezesporu pozitivní vliv na životní prostředí. U všech oblastí lidského bytí je ovšem důležitá rovnováha a nejinak tomu je i v průmyslu. Je důležité si uvědomit, že i průmyslové podniky si musí najít svoji rovnováhu mezi hlediskem ekologickým a ekonomickým. K tomu, aby podniky více recyklovaly odpadní vodu, či více využívaly srážkovou vodu, mohou pomoci například státní dotace.

V mnoha případech je možné vhodnou úpravou srážkové vody nahradit zdroj povrchové, podzemní či pitné vody a z naší praxe soudíme, že o využívání srážkových vod je mezi průmyslovými podniky zájem. Podmínkou žádosti u právě proběhlé výzvy z Národního plánu obnovy bylo mít vyhotovený Vodní audit a připravený vhodný záměr pro úsporu vody. Je tedy dobré být připraveni. ENVI-PUR je připraven vám s řešením průmyslových vod pomoci ve všech krocích.

Legislativa v ČR zatím na vyčištěnou vodu pohlíží jako na odpad, ale my, ve společnosti ENVI-PUR věříme, že se tento přístup změní a recyklace vody bude do budoucna určitě nabývat na významu a bude ještě více podporována.

Voda je základ všeho bytí a měla by pro nás být naší „superstar“ a tak bychom se k ní měli i chovat. Skvělé by bylo, kdyby se i investice do vodního hospodářství vyrovnaly nebo alespoň přiblížily sumám, které se investují do filmových, sportovních či nově vzniklých influencerských hvězd.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM