Tag: SUCHO

omer-salom-CfHT35nlk3w-unsplash

Voda / Zpravodajství / 2. 3. 2023

Řeka Colorado vysychá, o vodu se vedou spory

Voda v hlavních nádržích na řece Colorado klesla na nebezpečně nízkou úroveň, proto americká vláda vyzvala státy, kterými řeka protéká, aby výrazně snížily spotřebu. Ty se ale nemohou dohodnout na tom, jak to udělají.

švihov na web

Voda / Publicistika / 6. 2. 2023

Vodu hledej za vším, úplně za vším

Klimatická změna s sebou nese projevy počasí, na které nejsme zvyklí. Obzvláště střídání klimatických extrémů člověka překvapuje a působí veliké škody. Z hlediska vody tyto extrémy nepřináší nic dobrého. Na jedné straně velmi intenzivní krátkodobé srážky, na druhé straně extrémní sucha, spojená s nedostatkem vody jak na povrchu, tak pod zemí.

lake-g10a9c9218_640

Aktuality / Voda / 13. 1. 2023

Boj se suchem: Opatření vedou k omezení následků sucha a nedostatku vody

S plněním Koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR, kterou připravila Mezirezortní komise VODA-SUCHO, se seznámila vláda. Dokument vyhodnocuje pokrok v oblasti strategických cílů, které resorty zemědělství a životního prostředí, ale i průmyslu a obchodu, místního rozvoje a vnitra, postupně naplňovaly ve 41 konkrétních úkolech v období 2017 - 2022.

winter-g1facdcc90_640

Aktuality / Ovzduší / Voda / 27. 12. 2022

Životní prostředí v roce 2021: Kvalita ovzduší se zlepšuje, problémem zůstává vytápění domácností

Kvalita ovzduší v České republice se pozvolna zlepšuje a u většiny látek se snižuje rozloha území, kde jsou překračovány jejich imisní limity. Stále ale přetrvává vysoké množství emisí do ovzduší z vytápění domácností. Na vině je především lokální vytápění tuhými palivy, které zajišťuje více než třetinu tepla pro domácnosti. Problematické je zejména spalování uhlí, ale také materiálů, které nejsou pro vytápění vůbec určeny.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM