1/2021

Použití bezvodých technologií? I to mohou doporučit výsledky vodního auditu

| autor: Martina Jandusova2

shutterstock_376879774.jpg
zdroj: shutterstock

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo pomoci zhodnotit firmám jejich hospodaření s vodou. Cílem je šetrné nakládání s touto strategickou surovinou. Výzva Poradenství, kterou mohou podniky využít, pomůže realizovat vodní audity. Na vypracování Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků, se podílela i společnost ENVI-PUR, které jsme položili několik otázek.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo novou dotaci, kterou mohou malé a střední podniky čerpat na realizaci vodního auditu. K čemu je vodní audit dobrý a s čím může firmám pomoci?

Cílem vodního auditu je pomoci hledat místa úspory vody a snižovat rizika ohrožení podniků nedostatkem kvalitní vody. Při zpracování vodního auditu napomůže podnikům analyzovat způsoby využití vody a možnosti úspory tohoto přírodního zdroje, jako je recirkulace v procesu výroby a dalších opatření v rámci vodního hospodářství podniku. Právě na recirkulaci, či přímo recyklaci, je jak v metodice, tak i v celém tomto projektu, kladen zvlášť velký důraz. Navržená opatření v definovaných oblastech by měla být reálná a zpracovatel by měl být odborně kvalifikovaný k tvorbě jejich návrhů.

ENVI-PUR participoval na vypracování Metodiky hodnocení využívání vody pro MPO. Jakým způsobem se ENVI-PUR na vypracování Metodiky podílel? Co lze v Metodice nalézt.

ENVI-PUR je řešitelem projektu TITOMPO941 Hospodárnější užívání vod v průmyslu a energetice ČR, který vyhlásil TA ČR v rámci programu BETA2 ve spolupráci s MPO. Jedním z výsledků řešených v rámci tohoto projektu je právě i Metodika hodnocení využívání vody na úrovni podniků, tzv. Vodní audit. Metodika je určena pro hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků. Definuje, kdo ji zpracovává, a zpracovateli definuje minimální rozsah hodnocení a strukturu výsledné zprávy. Rovněž popisuje minimální a doporučený rozsah použitých postupů a metod.

Při zpracování tzv. Vodního auditu podle této Metodiky postupuje zpracovatel od širší perspektivy, tedy od popisu podniku, definice výrobků a objemu výroby, které dále dává do kontextu se spotřebou vody a dostává se k poměrně podrobnému popisu nároků na vodu v jednotlivých aspektech činnosti konkrétního podniku. Dále definuje míru ohrožení podniku nedostatkem vody. K tomuto účelu byly zpracovány hydrologické mapy veřejně přístupné na suchovkrajine.cz.

Rovněž důležitou součástí je analýza rizik ve vodním hospodářstvím, primárně hodnocených z hlediska ohrožení činnosti podniku. Tato rizika jsou číselně kvantifikována a pro ta významná jsou navrhována konkrétní opatření, která by je měla eliminovat. Součástí dokumentu je také SWOT analýza a souhrn navrhovaných opatření s uvedením jejich náročnosti na realizaci. Výsledná zpráva by pak měla být zpracována na vysoké odborné úrovni, nicméně závěry by měly být definovány jasně a přehledně.

inzerce_audit_800x300.width-700.jpg

MPO chce vodními audity předcházet dopadům sucha na podnikatele. V boji proti suchu se jako nejúčinnější nástroj uvádí recyklace vody. Mají firmy i jiné možnosti, jak nakládat s vodou, aby nedocházelo k jejímu nedostatku?

Kromě recyklace vody se nabízí možnosti využití srážkových vod, šedé vody či dalších méně znečištěných proudů vody. Další možností je snížení množství vody technologiemi úspornými na vodu, např. optimalizace výroby, opakované použití prací vody nebo protiproudé oplachy. V některých procesech lze vodu zcela eliminovat a používat bezvodé technologie.

Bezvodé technologie jsou takové, které nahrazují nyní používané postupy či operace využívající vodu jinými, které vodu nepotřebují, nebo ji v některých dílčích krocích oproti dřívějšímu postupu nahrazují jiným postupem, např. v potravinářském průmyslu používaná aplikace tzv. suché mytí za pomoci škrabek, lopatek, stěrek, shrabek či vakuového odsávání. Dalším příkladem pak je náhrada hydraulické dopravy surovin či produktů jiným postupem „suché dopravy“.

I recyklovaná voda má svoji ekologickou stopu. Dokážete charakterizovat, kdy se ještě vyplatí vodu recyklovat a kdy už to není "udržitelné"?

Toto je hodně individuální, záleží vždy na místních podmínkách, jak moc je podnik ohrožen suchem, jaké jsou nároky na kvalitu vody a z čeho je daná voda recyklovaná. V mnoha případech je otázka recyklace vody dána prostou úvahou, že voda v místě není a pak je to vyřešeno – buď recyklovat nebo přesunout výrobu jinam. V ostatních případech je nutno uvažovat, co je ekonomicky únosné a co je už zahranou.

Je potřeba zvážit i další dopady, kdy při recyklaci vznikají další odpady, jestli likvidace těchto odpadů nepřeváží nad benefity recyklované vody. V tomto kroku by právě mohlo pomoci zpracování vodního auditu, který zhodnotí, jaká voda v daném podniku je vhodná na recyklaci, pomocí jaké technologie a měla by zhodnotit i investiční a provozní náklady.

ENVI-PUR nabízí podnikům pomoc při zpracování vodního auditu. V čem je výhoda realizace auditu prostřednictvím ENVI-PURu?

Máme zkušenosti s návrhem, realizací a dodávkou technologických celků jak pro průmysl, tak i komunální sféru. Vzhledem k velmi širokému portfoliu technologií, které máme vyzkoušené, jsme schopni nabídnout zákazníkovi optimální řešení dle jeho individuálních potřeb. Disponujeme několika poloprovozním jednotkami, které lze použít na ověření správnosti návrhu, ale poukážou i na možná úskalí a pomohou celou technologickou linku optimalizovat před zahájením realizace.

Zejména u čištění průmyslových odpadních vod a recyklace vody je velmi vhodné vyzkoušet navrhované řešení při poloprovozních testech. Díky poloprovozním testům lze eliminovat finanční ztráty, které by nevhodným návrhem mohly nastat. Další výhoda spočívá v tom, že jsme se na tvorbě metodiky přímo podíleli a máme tedy detailní náhled do problematiky zpracování vodních auditů.

Otázky zodpověděli technologové společnosti ENVI-PUR: Ing. Jana Křivánková Ph.D. a Ing. Daniel Vilím

Komentáře

  1. Koupili jsme před rokem ČOV od Envipuru a dodnes ji nemáme funkční a nemůžeme zkolaudovat dům a stavební úřad nám kvůli ní zastavil stavbu. Všichni mluví stále dokola o ekologii, ale skutečnost je jiná. Státní správa místo aby vám pomohla s realizací ekologických projektů, tak vám háže klacky pod nohy.

  2. Vážený pane Jiránku, mrzí nás Vaše negativní zkušenost s povolením ČOV na Vašem pozemku. Pokud byste potřeboval z naší strany poradit, neváhejte se na nás obrátit. S pozdravem Ing. Milan Rada ENVI-PUR s.r.o.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo