2/2023

Návrh obalového nařízení: Obaly se řešit musí

| autor: Martina Jandusova0

the-blowup-t06aN6vewaQ-unsplash
zdroj: unsplash.com

V listopadu loňského roku Evropská komise zveřejnila návrh nového nařízení o obalech a obalových materiálech. Které nejdůležitější změny předložený návrh přináší?

Evropská komise dne 30. 11. 2022 zveřejnila návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obalech a obalových odpadech, o změně nařízení (EU) 2019/1020 a o zrušení směrnice 94/62/ES. Předložené nařízení má nahradit stávající směrnici 94/62/ES o obalech a obalových odpadech. Návrh v českém jazyce je dostupný na konci článku.

Zásadní změnou je úprava legislativní formy, jelikož Komise v návrhu stávající směrnici o obalech mění na nařízení. Přináší to sebou celou řadu souvislostí a dopadů. Navrhované nařízení je přímo účinné, tzn. není nutné jej transponovat do národní legislativy. Ta se pouze přizpůsobuje nařízení, aby neobsahovala něco, co nařízení přímo reguluje.

Návrh obalového nařízení má za cíl komplexně regulovat celou obalovou oblast, což se odráží v jeho rozsahu. Stávající směrnice o obalech je strukturována do 25 článků a 4 příloh. V případě nového nařízení se už jedná o 65 článků a 13 příloh. Směrnice členským státům totiž pouze nastavují obecný rámec a neupravují detaily, které mají na starosti členské státy. Komise se k takovému kroku uchýlila proto, že chce vyřešit vyšší míru tzv. harmonizace mezi členskými zeměmi. I v obalovém segmentu se vyskytuje řada aktivit členských zemí, týkajících se specifických národních úprav, které mohou vést k problémům v případě fungování vnitřního trhu.

Priority a klíčové aspekty

V návrhu Komise stanovila několik priorit, přičemž nejdůležitější je snížení množství odpadů z obalů. Čísla totiž ukazují, že množství těchto odpadů soustavně roste a tento trend se příliš nemění. Proto zřejmě Komise vyhodnotila, že musí dojít k legislativnímu zásahu. Mezi hlavní priority patří předcházení vzniku obalových odpadů a snížení množství obalových odpadů.

Podstatné jsou dále i požadavky týkající se plné recyklovatelnosti obalů nebo zvyšování množství recyklovaných plastů v obalech prostřednictvím povinných cílů pro recyklovatelný obsah. Komise přímo navrhuje, aby některé druhy obalů byly zakázány. Důležitou roli v návrhu sehrává také informovanost spotřebitelů prostřednictvím označování obalů a dostupnost elektronických informací o jednotlivých obalech.

Předložený návrh nařízení přináší celou řadu nových definic v obalové oblasti. Počítá se i s úpravou definice stěžejního pojmu, a sice obalu. Prostřednictvím nařízení je definováno, co je myšleno recyklovatelným obalem, a to prostřednictvím nových pojmů jako je design pro recyklaci nebo recyklace ve velkém měřítku. Dále je stanoveno, že od roku 2030 musí být obaly plně recyklovatelné a budou povinny plnit kritéria pro recyklovatelnost.

Klíčovou oblastí je požadavek na povinný recyklovaný obsah v řadě obalů. Komise stanovila cílové roky 2030 a 2040, přičemž zásadní bude nárůst recyklovatelného obsahu v tomto období. Navržené nařízení přímo definuje, které obaly bude zakázáno uvádět na trh. Stanovuje, že některé obaly budou pouze kompostovatelné.

Jak již bylo zmíněno, pro Komisi je důležité předcházení vzniku obalových odpadů, čehož chce dosáhnout prostřednictvím povinných redukčních cílů pro členské země. Návrh se zabývá i nadměrnými obaly a minimalizuje volný objem v rámci obalů. Dále stanovuje, že obaly, které opticky zvětšují vnímaný objem obalu, budou zakázány.

Velmi podrobná je část návrhu, ve které se nově objevují cíle pro opětovné využití a opětovné plnění. Je zde definována řada cílů pro specifické druhy činností a obalů. V případě značení obalů jsou v návrhu definovány nové požadavky, přičemž značení kontejnerů nebo nádob, kam se obaly odkládají, projde harmonizací.

Komise v návrhu konkretizuje podmínky pro povinné zavádění zálohových systémů pro vybrané druhy plastových obalů a kovových obalů. Pokud členské státy Komisi doloží, že dosahují určité míry třídění vybraných obalových materiálů, nebudou mít za povinnost zavést zálohový systém. Poměrně ambiciózní jsou v návrhu cíle pro omezení spotřeby lehkých plastových tašek a oblast zelených zakázek.

Legislativní proces a pozice Česka

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE