Tag: RECYKLOVATELNOST

markus-spiske-wIUxLHndcLw-unsplash

Odpady / Zpravodajství / 8. 11. 2023

Svévolné zákazy nejsou řešením, hodnotí obaláři projednání nového obalového nařízení

Na konci října se sešel Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu (ENVI), aby hlasoval o pozměňovacích návrzích k novému nařízení o obalech a odpadech z obalů. Výbor mimo jiné prodiskutoval recyklační cíle, včetně definice recyklovatelnosti nebo vysoce kvalitní recyklace. Podle zástupců výrobců obalů se některé věci podařilo změnit k lepšímu, jiné ovšem zkritizovali.

portret 008

Odpady / Publicistika / 17. 8. 2023

Podoba navrženého nařízení o obalech je problematická

V listopadu loňského roku zveřejnila Evropská komise návrh nařízení o obalech a obalových odpadech. Návrh přináší v 65 článcích velké množství změn, které budou v mnoha případech zapracovávány do legislativy v podobě delegovaných aktů. Jak se s navrhovanou podobou Nařízení budou vyrovnávat subjekty v praxi? O tom jsme si povídali s generálním ředitelem společnosti EKO-KOM, Zbyňkem Kozlem.

mzp_cirkularni_cesko169

Aktuality / Odpady / 24. 6. 2023

Vláda schválila první Akční plán pro cirkulární ekonomiku do roku 2027

Česká republika musí být schopna čelit environmentálním krizím jako dopadům změny klimatu, nadprodukci odpadů a ztrátě biodiverzity a surovinových zdrojů. Ode dneška má proto v ruce Akční plán pro Cirkulární Česko 2040. Ten je nadstavbou Strategického rámce cirkulární ekonomiky z roku 2021 a stanovuje desítky aktivit pro nastavení českého hospodářství tak, aby se zdroje vracely zpět a tím se i minimalizovala environmentální stopa.

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE