1/2021

Agora: Německo se v roce 2021 vzdálilo od dosažení klimatických cílů pro rok 2030

| autor: David Vobořil| zdroj: oenergetice.cz0

sunset-ge88b070e8_640.jpg
zdroj: pixabay

Pokles podílu obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektřiny v Německu a výrazný nárůst emisí skleníkových plynů jsou v rozporu s nedávno zvýšenými klimatickými cíli pro rok 2030. Aby došlo k obratu, musí německá vláda rychle zavést ambiciózní opatření na ochranu klimatu, tvrdí berlínský think-tank Agora Energiewende ve své analýze.

V roce 2021 se emise skleníkových plynů v Německu výrazně zvýšily. Celkové emise CO₂ dosáhly 772 milionů tun, a zaznamenaly tak meziroční nárůst o přibližně 33 milionů tun neboli o 4,5 %. Náš západní soused tak bude muset výrazně přidat, aby splnil cíl pro rok 2030. Navíc se snížením emisí o 38 % oproti roku 1990 nebude opět dosaženo 40% cíle pro rok 2020.

Hlavními příčinami nárůstu emisí CO₂ bylo podle think-tanku Agora Energiewende částečné hospodářské oživení po pandemickém roce 2020, vyšší výroba elektřiny z uhlí v důsledku prudce zvýšených cen plynu, pokles výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) a chladnější počasí.

Rozdíl od cílů v oblasti klimatu je větší než kdykoli předtím

Analýza Agora Energiewende pro rok 2021 potvrzuje, že snížení emisí dosažené v roce 2020 bylo způsobeno především jednorázovými účinky v důsledku pandemie. V roce 2021 se Německo vzdálilo svým klimatickým cílům.

"Na jedné straně je rok 2021 rokem, kdy si Německo stanovilo nejambicióznější klimatické cíle ve své historii. Na druhou stranu se stále zvětšuje odstup od cílových hodnot v implementaci, kterou musí nová německá vláda nyní naléhavě překlenout účinnými opatřeními na ochranu klimatu. Zejména v oblasti ochrany klimatu ve stavebnictví a obnovitelných zdrojů energie máme co dohánět," uvádí Simon Müller, ředitel Agora Energiewende pro Německo.

Podle analýzy Agora Energiewende stavebnictví v roce 2021, stejně jako v roce 2020, nesplní zákonem stanovený klimatický cíl, tentokrát o 12 milionů tun CO₂. Kromě toho došlo k těsnému minutí cíle v dopravním sektoru, ačkoli pohyb obyvatel byl v rámci opatření proti šíření onemocnění COVID-19 stále omezen. Emise z průmyslu byly na úrovni cíle, protože výroba byla v roce 2021 stále utlumená.

"Vzhledem k pokračujícímu hospodářskému vzestupu lze již v roce 2022 předpokládat další nárůst emisí. Pouze rychlý účinný a komplexní nouzový program nové německé vlády může zabránit dalšímu prohlubování rozdílu mezi klimatickými cíli a opatřeními v oblasti klimatu," říká Müller.

Propad výroby OZE, návrat uhlí

Zatímco výroba elektřiny z větrných elektráren v roce 2021 zaznamenala podle analýzy Agora Energiewende největší propad v historii, výroba elektřiny z uhlí dosáhla rekordního růstu. Celkově obnovitelné zdroje dodaly 40,5 % celkové výroby elektřiny oproti 43,6 % v roce 2020.

Jejich podíl na spotřebě elektřiny, tj. po odečtení exportované elektrické energie, činil v roce 2021 42,3 %. V roce 2020 ještě díky zvláštním vlivům dosáhly OZE maximálního podílu na spotřebě elektřiny ve výši 45,6 %. Klesající podíl OZE na elektřiny v roce 2021 měl dva hlavní důvody, nárůst spotřeby elektřiny na 560 TWh oproti 548 TWh z roku 2020 a méně příznivé povětrnostní podmínky.

Uhelné elektrárny v důsledku vysokých cen plynu zvýšily svůj podíl na výrobě elektřiny téměř o pětinu na 27,8 %. Podíl plynových elektráren naopak poklesl na 15 %. Nárůst podílu uhelných zdrojů naznačuje problém pro dosažení klimatických cílů, který se v nadcházejících letech pravděpodobně ještě prohloubí.

Odstavení jaderných elektráren v kombinaci s případnou rostoucí spotřebou elektřiny v budoucnu povede k většímu využívání fosilních elektráren a následně k vyšším emisím. Vzájemný vztah ceny emisních povolenek, cen uhlí a plynu pak určí, které elektrárny na fosilní paliva budou využívány. Buď uhelné nebo plynové. V obou případech emise skleníkových plynů se zvyšující se poptávkou porostou.

Rok 2022 bude rozhodující pro dosažení cílů v oblasti klimatu do roku 2030

Nová německá vláda musí v letošním roce dokončit mimořádný program ochrany klimatu, který byl oznámen v koaliční smlouvě. Vzhledem k dokončení postupného odklonu od jaderné energetiky v roce 2022 a probíhajícímu ukončování těžby a výroby energie z uhlí musí program vlády vytvořit nový impuls pro dosažení cílů v oblasti klimatu do roku 2030, tvrdí Agora Energiewende.

"V roce 2022 musíme konečně zajistit dostatek ploch pro větrnou energii, fotovoltaiku a naplánovat sítě pro klimatickou neutralitu. Průmysl potřebuje odolný investiční rámec. Rekonstrukce budov a obrat v oblasti vytápění lze dosáhnout pouze s jasnými pokyny a dostatečnými dotacemi," tvrdí Müller.

Na evropské úrovni se pozornost zaměří na implementaci balíčku Evropské komise Fit for 55, kde má nová německá vláda šanci pracovat na ambiciózní implementaci. "Rok 2022 musí být rokem klimatických opatření, pokud německá vláda myslí vážně svůj závazek dosáhnout cíle 1,5 stupně," dodává Müller.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo