Tag: KLIMA

raychel-sanner-9MlgEX2eIkg-unsplash

Aktuality / Energie / 9. 10. 2023

Průmysl se vyjádřil k aktualizaci Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu

Svaz průmyslu a dopravy ČR od počátku deklaroval zájem podílet se na přípravě Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu a mít možnost připomínkovat jak jednotlivé tematické kapitoly, tak zadání, vstupy a výstupu modelování SEEPIA. Vnitrostátní plán je totiž strategický dokument, který spolu se Státní energetickou koncepcí a Politikou ochrany klimatu vytyčuje základní mantinely budoucího rozvoje české energetiky a souvisejících oblastí.

wim-van-t-einde-AKt94NmOy3w-unsplash

Aktuality / Voda / 28. 9. 2023

Zadržování vody v lesních půdách zlepšuje schopnost krajiny adaptovat se na změny klimatu

Půdní voda je nezastupitelným médiem při tvorbě půdního tělesa a ve fyziologii živých organismů. Voda se v půdě vyskytuje v různých skupenstvích, které utvářejí její hydrofyzikální vlastnosti a ovlivňují tak všechny ekosystémové funkce lesů. Jejich vývoj, včetně vztahů mezi chemickými a fyzikálními vlastnostmi, je však ovlivňován a měněn způsobem využívání krajiny.

egor-myznik-FxPXmFu9o5U-unsplash

Ovzduší / Servisní témata / 26. 9. 2023

Pozvánka: CARBON DAY 2023

Druhý ročník konference CARBON DAY 2023, který se uskuteční ve dnech 12. - 13.října v Praze, bude jedinečnou příležitostí pro výměnu aktuálních informací v oblasti klimaticko-energetické politiky EU a SR.

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP