2/2023

Svévolné zákazy nejsou řešením, hodnotí obaláři projednání nového obalového nařízení

| autor: Martina Jandusova0

markus-spiske-wIUxLHndcLw-unsplash
zdroj: unsplash.com

Na konci října se sešel Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu (ENVI), aby hlasoval o pozměňovacích návrzích k novému nařízení o obalech a odpadech z obalů. Výbor mimo jiné prodiskutoval recyklační cíle, včetně definice recyklovatelnosti nebo vysoce kvalitní recyklace. Podle zástupců výrobců obalů se některé věci podařilo změnit k lepšímu, jiné ovšem zkritizovali.

Definice „vysoce kvalitní recyklace“ není úplná

Pravděpodobně nejspornějším bodem navrženého nařízení jsou pro obalové odvětví ambicióznější cíle v oblasti recyklace. Nařízení počítá s tím, že na trh bude možné uvádět pouze recyklovatelné obaly, které budou rozdělené do pěti skupin recyklovatelnosti.V případě recyklace materiálů jako je hliník, sklo nebo ocel jsou zástupci obalových společnosti spokojeni s odhlasovanou podobou nařízení.

„Třídy recyklovatelnosti, které nařízení zavádí, jsou skvělým krokem vpřed ke skutečné cirkulární ekonomice v EU,“ komentoval Alexis Van Maercke, generální tajemník Asociace evropských výrobců oceli pro obaly (APEAL) a dodal:„Skupiny zvýhodňují obaly, které lze recyklovat vícekrát a materiál použít v uzavřené smyčce." Generální tajemnice Evropská federace výrobců obalového skla (FEVE) dodala, že hliník, sklo a ocel se již dnes shromažďují, třídí a procházejí vysoce kvalitní nekonečnou recyklací a zabraňují vzniku obtížně recyklovatelných obalových materiálů.

Podle zástupců obalových společnosti je ale definice „vysoce kvalitní recyklace“ neúplná. „Zavedení definice ‚vysoce kvalitní recyklace‘ je jistě velmi důležitým krokem,“ řekla Sarah Cuvellier, zástupkyně generálního ředitele Metal Packaging Europe. „Domníváme se ale, že výbor ENVI mohl být ambicióznější a zdůraznit schopnost materiálů projít recyklačním procesem bez jakékoli změny jejich hlavních materiálových vlastností.“ Potom by taková definice recyklace dokázala stimulovat výrobce obalů, aby zlepšili design svých obalů a bylo možné je efektivněji recyklovat.

Vysoce kvalitní recyklace obalových materiálů závisí na dostupnosti a účinnosti systémů odděleného sběru a třídění obalových odpadů. Nezbytností je včasný a ambiciózní přístup, který podpoří oddělený sběr obalového odpadu ve všech členských státech EU. Cíl 90 % separovaného sběru, který schválil výbor ENVI, plně podporujeme,“ doplnil k tomu Maarten Labberton, ředitel Packaging Group společnosti European Aluminium. Cíl počítá se zvýšením separovaného sběru obalových materiálů do roku 2029.

U papíru a lepenky to nedává smysl

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP