1/2024

Rumunsko stane před Soudní dvůr EU kvůli černým skládkám

| autor: Martina Jandusová0

Rumunsko stane před Soudní dvůr EU kvůli černým skládkám

Navzdory předchozím varováním ze strany Komise, Rumunsko nepřijalo opatření proti nevyhovujícím skládkám, které vyžaduje směrnice EU od skládkování (směrnice Rady 1999/31 / ES).

Ve směrnici se uvádí, že členské státy musí své odpady obnovovat a odstraňovat způsobem neohrožujícím lidské zdraví a životní prostředí. Zakázáno je zanechávání, ukládání či nekontrolované odstraňování odpadů. Rumunsku bylo nařízeno, aby uzavřelo a rehabilitovalo tyto nestandardní skládky komunálního a průmyslového odpadu a to do 16. července 2009.

Protože v řešení problému nedocházelo k dostatečnému pokroku, Komise v září 2015 zaslala odůvodněné stanovisko, ve kterém vyzvala rumunské úřady k tomu, aby se vypořádaly se 109 nekontrolovanými lokalitami. Ty, byť nejsou v provozu, představují ohrožení pro životní prostředí i lidské zdraví.

%pst%

Nějakého pokroku sice dosaženo bylo, ale 68 nelegálních skládek nebylo do prosince 2016 uzavřeno a vyčištěno. Evropská komise chce celý proces urychlit a proto předvádí rumunské státní orgány před Evropský soudní dvůr.

Směrnice o skládkování odpadů stanovuje standardy pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí, zejména povrchové a podzemní vody, půdy a ovzduší, před negativními vlivy sběru, přepravy, skladování, zpracování a likvidace odpadu.

Jejím cílem je předcházet nebo snížit, co možná nejvíce negativní účinky skládkování odpadů v průběhu celého životního cyklu skládky.

Podobná opatření byla přijata proti šesti jiných členským státům: Bulharsku, Kypru, Španělsku, Itálii, Slovinsku a Slovensku. Soudní dvůr vydal již rozsudky, které odsoudily Bulharsko, Kypr a Španělsko.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP