1/2024

Rakouský monopol v oblasti obalů utržil vysokou pokutu

| autor: (rak)0

Rakouský monopol v oblasti obalů utržil vysokou pokutu
Pokuta byla nakonec snížena o 30%, protože ARA spolupracovala s Komisí na vyšetření případu.

"Odvětví odpadového hospodářství je důležitou součástí oběhového hospodářství. Účinná hospodářská soutěž je rozhodující pro to, aby recyklace byla pro spotřebitele cenově dostupná. ARA však znemožnila konkurenci přístup k základní infrastruktuře a blokovala jejich vstup na trh nakládání s odpady," uvedla Margrethe Vestager, komisařka odpovědná za politiku hospodářské soutěže.

V Rakousku jsou výrobci zboží povinni recyklovat část odpadů z obalů, který vzniká použitím jejich výrobků. Tuto roli však mohou přenést na společnost, která se postará o jejich sběr a recyklaci za licenční poplatek, který zaplatí výrobci zboží.

Jde o podobný systém rozšířené odpovědnosti firem jako je na Slovensku, kde ho zajišťují zejména organizace odpovědnosti výrobců. ARA byla dominantním poskytovatelem těchto služeb pro obalové odpady v Rakousku nejméně od roku 2008, kdy začal infringement.

Komise dospěla k závěru, že celostátní infrastruktura sběru (například stání a popelnice - pozn. red.), kterou částečně řídí a vlastní ARA, nemůže být duplikována.

Soutěžící, kteří chtěli vstoupit nebo expandovat na tomto trhu, byli závislí na přístupu k této stávající infrastruktuře.

Šetření také ukázalo, že mezi březnem 2008 a dubnem 2012 ARA odmítla poskytnout přístup k této infrastruktuře, takže konkurenti byli vyloučeni z trhu a z hospodářské soutěže.

Takové chování je v rozporu s článkem 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), který zakazuje zneužití dominantního postavení na trhu. Komise zároveň uložila opravný prostředek k řešení tohoto problému. Navrhla ho samotná ARA, která spolupracovala s Komisí.

Poté, co Komise zahájila šetření, přijalo Rakousko v září 2013 nový zákon o odpadech a ARA začala poskytovat přístup k infrastruktuře sběru komunálního odpadu. Následně na trh vstoupilo několik nových konkurenčních subjektů.

Spolupráce s ARA spočívala v tom, že společnost uznala porušení soutěže a sama navrhla strukturální nápravu. Přesněji řečeno, ARA nabídla, že prodá část své infrastruktury jiným zájemcům.

Nebude tak již moci vyloučit své konkurenty v přístupu k této infrastruktuře. Komise vzala tuto spolupráci v úvahu a při výpočtu pokuty, a následně jí snížila o 30%.

Čeká Česko podobný osud?

Podobně jako kdysi v Rakousku, v České republice je dodnes monopolní autorizovanou společností pro obaly společnost EKO-KOM.

V roce 2015 se na trh pokoušela dostat společnost INTERSEROH Czech, ale nebyla jí udělena autorizace. V současnosti zkouší vstoupit na tento trh společnost REMA AOS.

"Rozhodnutí Evropské komise má velký význam i pro Českou republiku," uvedl pro Odpady-portal.sk Mag. Bernhard Hager, LL.M. z advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners.

Tiskovou zprávu EK v anglickém jazyce si můžete přečíst zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP