1/2022

Německá vláda navrhuje vyhradit 2 % území Německa větrným elektrárnám

| autor: Klára Čeperová| zdroj: oenergetice.cz0

windmills-g63ee8419c_640.jpg
zdroj: pixabay

Německá vláda chce dosáhnout svých závazků v oblasti opatření proti změně klimatu a zároveň snížit závislost na dovozu energetických komodit. Pomoci má zvýšení výkonu obnovitelných zdrojů energie.Podle návrhu urychlí nový "zákon o větrné energii na pevnině" expanzia "odstraní všechny překážky a omezení", které rozvoj v současnosti zpomalují.

Německo usiluje do roku 2030 zhruba o zdvojnásobení instalovaného výkonu větrných elektráren na pevnině na zhruba 115 GW. Z velké části lze cíle dosáhnout výměnou starých elektráren za moderní ve stávajících lokalitách. K dosažení cíle to však nestačí.

Zákon představený v polovině června proto ukládá spolkovým zemím aktivně vyhledávat oblasti, které mohou být určeny pro výstavbu větrných elektráren a to tak, aby větrné elektrárny nakonec pokryly až dvě procenta rozlohy země.

Pokud se jim však nepodaří přidělit větrným elektrárnám dostatečný prostor, developeři větrných elektráren budou mít automaticky povoleno stavět nové elektrárny v oblastech, které byly dříve kvůli pravidlům vzdálenosti nedostupné.

Zákon má vstoupit v platnost 1. ledna 2023, což poskytne německým spolkovým zemím půl roku, než začne platit první instance požadavků na minimální plochu. Poté bude muset být do roku 2026 splněn nižší plošný cíl, než v roce 2032 vstoupí v platnost plný plošný požadavek.

Rozdílné cíle pro jednotlivé spolkové země

Vláda dostála svému slibu přidělit pevný podíl rozlohy země větrným elektrárnám na pevnině tím, že jej rozdělí mezi 16 spolkových zemí.

Některé spolkové země budou muset v závislosti na svých větrných podmínkách a rozloze chráněných přírodních oblastí dosáhnout jen o něco menšího než 2% podílu, zatímco jiné musí dosáhnout o něco vyššího podílu. Státy mohou mezi sebou uzavírat dohody o plnění svých závazků.

„Bereme v úvahu větrné podmínky, ochranu přírody a druhů a územní příkazy. Zůstává na rozhodnutí spolkových zemí, jakým způsobem splní své cíle v oblasti využití půdy. Vylučujeme však jakékoli preventivní plánování," píše ministerstvo hospodářství a klimatu.

Díky "zákonu o větrné energii na pevnině" musí 13 větších spolkových zemí Německa do roku 2026 vyčlenit 1,4 % své rozlohy pro větrnou energii na pevnině, do roku 2032 pak musí dosáhnout příslušného cíle ve výši 1,8-2,2 %. Tři městské spolkové země, Berlín, Hamburk a Brémy, budou muset pro větrnou energii využít 0,5 % své rozlohy.

Bavorsko, ve kterém aktuálně platí nejpřísnější pravidla na výstavbu větrných elektráren, bude muset od roku 2032 vyhradit 1,8 % své plochy pro větrnou energii na pevnině.

Spolkové země musí provádět vlastní plánování, řídit se přitom souborem jednotných pravidel a modelováním vydaným spolkovou vládou, ale mohou se držet individuálních distančních pravidel, pokud to nebrání dosažení procentuálního cíle.

Nová pravidla zajistí, že se rozšiřování větrné energetiky v zemi vrátí do správných kolejí, uvedl v Berlíně ministr hospodářství a klimatu Robert Habeck.

„Nechci ale zastírat, že to bude pro lidi a státy znamenat určitou zátěž," uvedl a dodal, že je připraven na to, že tento krok vyvolá mnoho debat a konfliktů. Habeck sice bere obavy a strach z rozšiřování větrné energetiky vážně, ale ty podle něj nezpůsobí, že by vláda nebyla schopna jednat.

Environmentální hledisko

Vláda zákon dokázala dostat do parlamentu i přes to, že se dříve objevily zprávy o neshodách mezi jednotlivými ministerstvy, zejména v otázce ochrany druhů. To ohrožovalo časový plán dostat návrh zákona do parlamentu ještě před letními prázdninami, kabinet přesto prosadil oba návrhy, které by měl parlament schválit již v létě.

Zatímco zástupci průmyslu byli spokojeni s tím, že vláda řeší příliš dlouhé plánovací procedury a právní překážky pro větrnou energetiku, kritizovali pravidla na ochranu druhů, protože vytvářejí nové právní nejistoty, které procedury ještě více prodlouží.

Organizace Greenpeace Německo uvedla, že nová pravidla nevytvářejí silně chráněné oblasti, které jsou "zcela a z velké části vyloučeny z lidského využívání", a vyzvala vládu, aby rozšíření obnovitelných zdrojů doprovodila přísnou ochranou 15 % německých lesů a mořských oblastí.

Rozhodnutí je na parlamentu

Za tři týdny kabinet představí další soubor pravidel, který se zaměří na zrychlení plánování infrastruktury. Mezi ně patří odstranění duplicitních kontrol při přípravě plánů a užší provázání územního plánování a schvalovacích postupů s cílem zkrátit lhůty pro plánování. Následovat bude snaha o digitalizaci v oblasti plánování a zapojení občanů, uvedlo ministerstvo.

„Představená legislativa bude nyní předána parlamentu, který pravděpodobně provede změny a kde bude možné ještě zohlednit připomínky zúčastněných stran. Pokud vše půjde hladce, parlament by mohl nové zákony schválit do čtyř týdnů," uvedl ministr Habeck.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO