2/2023

Monitoring průmyslové ekologie | 3. - 9. 2. 2024

| autor: redakce0

Monitoring
zdroj: Pixabay

Služba pro předplatitele.

MONITORING 3. - 5. 2. 2024

Příroda a ekologie:

Krkonošské mokřady jsou unikátní a důležité nejen pro českou přírodu
| Nase-voda.cz |
Mokřady jsou unikátní ekosystémy. Ty krkonošské jsou obzvláště cenné. Proto dnes i my slavíme Světový den mokřadů jako připomenutí podepsání Ramsarské úmluvy o mokřadech 2. února 1971. A krkonošské mokřady se snažíme také aktivně obnovovat.

Jiří Anderle: Národní pták je jasně definovaný už po staletí
| Ekolist.cz |
V navrhovaném národním ptákovi vede orel. No jasně, kdo by nechtěl být ztotožněn s nejsilnějším a nejdravějším druhem ptáka…. Jenže ten už je tak provařený, že bych se styděl ho někam řadit, abych nebyl nařknut ze stádnosti nebo chabého úsudku.

Forestlaan žádá úřad v Litvínově o vyhlášení nejstaršího buku za památný
| Ekolist.cz |
Společnost Forestlaan, majitel a správce rozsáhlých lesních pozemků v Podkrušnohoří, požádala městský úřad v Litvínově na Mostecku o vyhlášení nejstaršího buku v ČR za památný strom. ČTK o tom informoval ředitel společnosti Tomáš Pechar. Strom, který je přes 470 let starý, odhalili vědci z České zemědělské univerzity (ČZU). Je na svahu Jánského vrchu u Horního Jiřetína na Mostecku. Označení stromu za památný zvyšuje jeho právní ochranu.

Rekordní Ptačí hodinka. Lidé pozorovali téměř 800 tisíc ptáků, nejvíc bylo sýkor koňader
| Enviweb.cz |
Přes 35 tisíc lidí se 5.-7. ledna zapojilo do zimního sčítání ptáků během akce Ptačí hodinka České společnosti ornitologické (ČSO). Pozorovali více než 792 tisíc ptáků, což je prozatím nejvíce ze všech šesti uplynulých ročníků tohoto projektu. Díky němu ČSO získá důležité údaje o ptácích, kteří v Česku zimují. Prvenství obhájila sýkora koňadra, kterou zaznamenalo přes 88 % sčitatelů. Kompletní výsledky jsou k dispozici na ptacihodinka.cz.

Odpady a recyklace:

Ročně stojí Lesy ČR likvidace černých skládek stovky tisíc korun
| Nase-voda.cz |
Za likvidaci pneumatik, plastových i skleněných lahví, sprejů, oblečení, starého nábytku, částí karoserií a řady dalších věcí, které je „normální“ odvézt do sběrného dvora místo do lesa, loni Lesy České republiky zaplatily 900 tisíc korun.

Energetika:

Návratnost by neměla být jediným rozhodovacím kritériem při realizaci FVE
| Komunalniekologie.cz |
Cena elektřiny klesá, proto se může kdokoli ptát, zda se fotovoltaika vyplatí. S klesající cenou se prodlužuje návratnost investice. Na výrobu elektřiny ze slunce je ovšem možné nahlížet jinou optikou. I toto téma zaznělo na webináři PKV BUILD s.r.o s názvem Fotovoltaika 2024.

Česko-britské inspirační fórum: Obnovitelné zdroje energie v městském prostředí
| Komunalniekologie.cz |
Bezplatnou konferenci pořádá Britská ambasáda v Praze a Svaz měst a obcí ČR 29. února od 9:00 - 13:00 hodin, ve spolupráci s IPR v CAMPu. Debata proběhne v češtině a angličtině, tlumočení bude k dispozici.

V Evropě bude podle činitelů EU dost plynu navzdory omezení vývozu LNG z USA
| Oenergetice.cz |
Evropa bude mít v příštích deseti letech i následujícím období dostatek plynu, a to navzdory rozhodnutí Spojených států pozastavit schvalování nových projektů na vývoz zkapalněného zemního plynu (LNG). Uvedli to podle agentury Reuters energetičtí činitelé Evropské unie a analytici. Některé podniky a lobbistické skupiny z plynárenského sektoru však varovaly, že krok USA by mohl ohrozit globální energetickou bezpečnost a podkopat snahy o snižování emisí.

Jaderná energetika v roce 2023, 4. část: Před jadernou energetikou stojí 5 výzev
| Oenergetice.cz |
Podle mého názoru existuje před současnou jadernou energetikou pět hlavních výzev. První je co nejdelší provozování existujících bloků. Druhá se týká zavedení reaktorů III. generace. Třetí je dána potřebou využití jaderné energie pro zásobování teplem budov i průmyslu. Čtvrtou je zavedení malých modulárních reaktorů a pátou pak cesta k uzavření palivového cyklu, tedy zavedení reaktorů IV. generace. První a druhou výzvu jsme podrobně rozebírali v předchozím textu, na zbývající tři se podíváme nyní.

Spotřeba plynu v EU klesla v loňském rekordně teplém roce o dalších 7 %
| Oenergetice.cz |
Spotřeba zemního plynu v členských státech Evropské unie poklesla loni o dalších 7,2 % na 12 720 PJ (3 533 TWh). Jednou z hlavních příčin poklesu byly rekordně vysoké teploty. Pomohl také pokles výroby elektřiny ze zemního plynu.

Voda:

V kohoutovickém aquaparku se bude zkoušet nový druh čištění a recyklace vody
| Komunalniekologie.cz |
Aquapark v brněnských Kohoutovicích čeká výměna toboganu. Dále se areál stane jedním ze tří bazénů v České republice, kde se bude zkoumat nový typ technologického zařízení pro recyklaci bazénových pracích vod. Monitorování řídí Ministerstvo zdravotnictví společně se Státním zdravotním ústavem. Radní dnes schválili veřejné zakázky na obě investiční akce.

Poslanci budou zřejmě jednat o růstu poplatků za odběr podzemní vody
| Nase-voda.cz |
Poslanci budou zřejmě jednat o růstu poplatků za odběr podzemní vody. Zatímco v současnosti jsou už dvě desetiletí pevně dané zákonem, od roku 2026 by se postupně zvyšovaly a od roku 2029 by se odvíjely od cen odběru povrchové vody.

Povodí Moravy opravilo protipovodňová opatření na řece Moravě v Hanušovicích
| Ekolist.cz |
Povodí Moravy dokončuje rozsáhlou rekonstrukci protipovodňových opatření na řece Moravě v Hanušovicích na Šumpersku. Obyvatelé města tak budou lépe chráněni před velkou vodou. Stavební úpravy zamezí narušování břehů při vyšším průtoku v říčním korytě a umožní také snazší údržbu vodního toku. Součástí projektu bezmála za 13 milionů korun byla těžba sedimentů. Naplánována je ještě výsadba osmi desítek stromů, sdělil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

V Krkonoších skončil poslední ze tří projektů na zadržení vody v krajině
| Enviweb.cz |
Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) dokončila poslední ze tří rozsáhlých projektů na obnovu mokřadů a udržení vody v krajině. V letech 2010 až 2014 šlo o projekt Stabilizace významných lesních ekosystémů, v období 2014 až 2015 o projekt Stabilizace vodního režimu a v letech 2021 až 2023 o projekt nazvaný Revitalizace mokřadů na vybraných plochách.

Ovzduší a klima:

Významným zdrojem oxidu uhličitého je také mořský rybolov
| Nase-voda.cz |
Vědci ukázali na dosud neznámého producenta emisí uhlíku s významným vlivem na klima planety. Jeho škodlivost uvolňováním oxidu uhličitého do atmosféry je srovnatelná s produkcí spalin motorů celosvětové flotily čítající čtyři miliony rybářských lodí.

Chemie:

Expozice veřejnosti široce používanému bisfenolu A překračuje přijatelné úrovně, říká EEA
| Prumyslovaekologie.cz |
Podle aktualizovaných výzkumných údajů je expozice obyvatelstva syntetické chemické látce bisfenol A (BPA), která se v Evropě používá v nejrůznějších výrobcích od plastových a kovových obalů na potraviny, lahví na vodu pro opakované použití až po potrubí na pitnou vodu, z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví výrazně vyšší, než je přijatelné. Dnes zveřejněné informační sdělení Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) uvádí, že se jedná o potenciální zdravotní riziko pro miliony lidí.

Věda a výzkum:

Rostliny se mohou přizpůsobit klimatickým změnám, aniž by změnily svoji DNA
| Enviweb.cz |
Klonální rostliny se mohou adaptovat na změny klimatu, aniž by změnily svoji DNA. Umožňuje jim to epigenetická paměť, díky které se dokáží rychleji přizpůsobit měnícím se teplotám, a připravit své potomky změny klimatu. Mezinárodní tým pod vedením vědců Botanického ústavu Akademie věd ČR ukázal poprvé na přírodních populacích, že evoluce rostlin by mohla být zajištěna nejen náhodnými změnami v kódu DNA, jak předpokládá současná evoluční teorie, ale i pomocí epigenetických procesů, kterými rostliny reagují na přírodní podmínky. Výsledky studie byly publikovány v časopise New Phytologist.

Jak zlepšit ochranu biodiverzity? Sledovat její genetickou úroveň s ohledem na klimatickou změnu
| Enviweb.cz |
Genetická variabilita je základem biologické rozmanitosti, důležitým předpokladem životaschopnosti druhů. Mezinárodní vědecký tým v nové studii přináší návod, jak sledovat změny genetické diverzity populací různých evropských druhů v souvislosti s klimatickou změnou. Doporučuje geneticky sledovat i populace, které v teplejších a sušších oblastech žijí již dnes. Mohou být totiž lépe vybavené k tomu, aby se přizpůsobily extrémním klimatickým podmínkám.

Vědci z Brna odhalili strukturu nejzářivějšího enzymu
| Vedavyzkum.cz |
Bioluminiscence, tedy schopnost produkce viditelného světla živými organismy, je jedním z nejkrásnějších biologických fenoménů, který fascinuje lidstvo po staletí. Zatímco suchozemských světélkujících tvorů není mnoho, v mořích a oceánech je situace naprosto odlišná.

Výzkumníci z VUT pracují na spolehlivějším rozpoznání hlasových deepfakes
| Vedavyzkum.cz |
Šíření poplašných zpráv a nebo vyzrazení tajných firemních či bankovních údajů. Umělá inteligence se vyvíjí rychle a deepfake nahrávky hlasu si tak může doma a ve vysoké kvalitě vytvořit téměř každý. Rozeznat umělou řeč od té skutečné přitom spolehlivě nedokáží lidé ani biometrické systémy.

Lesnictví a zemědělství:

Projekt Pro ječmen má do budoucna zajistit stabilitu pěstování ječmene
| Ekolist.cz |
Prvky regenerativního zemědělství a využití hi-tech měřících technologií kombinuje vědecko-výzkumný projekt Pro ječmen, který tento týden v Praze představila firma Plzeňský Prazdroj. Cílem je zajistit dlouhodobou stabilitu výnosů, které jsou ohroženy klimatickou změnou. Projekt má za sebou první pěstební sezónu, výsledky má přinést zhruba za pět let.

Výzkum: Topoly osikovité na změny klimatu reagují odlišně na různých místech
| Ekolist.cz |
Dopady změny klimatu na růst topolů osikovitých nejsou vždy negativní, roli hraje i místo, kde strom roste. Výsledek výzkumu, který dělal brněnský dendrolog Martin Šenfeldr z Mendelovy univerzity v Severní Americe, odborníky překvapil. Očekávali, že dopady klimatických změn budou všude stejné.

Průmysl a obchod:

Pavel Brůžek: Chemie je moje láska
| Prumyslovaekologie.cz |
Díky záchraně kolínské Draslovky v 90. letech pod vedením Pavla Brůžka vznikl největší světový výrobce pevného kyanidu sodného a světový lídr ve výrobě, vývoji a distribuci produktů na bázi kyanovodíku. I proto Svaz průmyslu a dopravy ČR v roce 2023 Pavla Brůžka uvedl na svém Sněmu do Galerie osobností průmyslu.

Napříč:

Jaké procesy jsou ekonomicky a ekologicky efektivní? Pomůže environmentální účetnictví
| Prumyslovaekologie.cz |
Udržitelnost nebo čistou produkci dnes nahradila slova jako je uhlíková stopa, ESG reporting nebo oběhové hospodářství. „Není jasné, v čem přesně je rozdíl, protože stále mluvíme o tom samém, a sice, že chceme budoucím generacím zajistit udržitelné prostředí,“ říká Katarína Kajánková. Nicméně je podle ní důležité připustit si, že zabývat se výsledkem - odpady není zajímavé.

MONITORING 6. 2. 2024

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP