1/2024

Foratom požaduje stejné zacházení pro všechny nízkouhlíkové technologie

| autor: oEnergetice.cz - Martin Knápek0

Foratom požaduje stejné zacházení pro všechny nízkouhlíkové technologie

Podle asociace by Evropská komise měla znovu zvážit své rozhodnutí o vyjmutí jaderné energie ze současné fáze členění hospodářských aktivit, na které se iniciativa vztahuje.

Evropská komise v současnosti hledá způsob, jak začlenit úvahy o udržitelnosti do své rámcové finanční politiky s cílem mobilizovat finance pro udržitelný růst. Podle Komise je zapotřebí současný finanční systém lépe sladit s politikou Evropské unie a posílit tak investice, které podporují přechod na nízkouhlíkovou, vůči změnám klimatu odolnější a účinnější cirkulární ekonomiku, a předejít tak dalšímu zhoršování našeho přírodního kapitálu a zachovat finanční stabilitu.

Akční plán Financování udržitelného růstu byl spuštěn v květnu 2018 a současně byla přijata série opatření, která implementují několik klíčových kroků. V červenci začala Komisí vytvořená skupina technických expertů pro udržitelné finance (TEG) pomáhat při vývoji jednotného systému klasifikace udržitelné hospodářské činnosti.

Zprávu o takové klasifikaci skupina zveřejnila v červnu letošního roku. Dle tohoto řazení ale jaderná energie nepatří na seznam udržitelných ekonomických činností. Právě toto rozhodnutí by podle Foratomu mělo být přezkoumáno, neboť je podle asociace v naprosté kontradikci s klimatickou politikou a cíli EU.

Některá kritéria nejsou jasně definována

Zatímco 6 kritérií, která mají být použita pro určení, zda je technologie udržitelná, či ne, jsou ve zprávě jasně definována, kritéria o „Nezpůsobení žádných významných škod“ jsou podle Foratomu definovány velmi vágně a mohou být použity odlišně v závislosti na požadovaném výsledku.

Podle asociace se například skupina DNSH soustředila na problematiku nakládání s odpady a použila ji jako důvod pro vyjmutí jaderných technologií ze seznamu udržitelných technologií. U jiných technologií se nezdá být toto kritérium aplikováno stejným způsobem.

Podle Foratomu by identifikace, zda je zdroj energie udržitelný, či nikoli, měla zhodnotit každý zdroj na základě objektivních kritérií, jako jsou emise CO2, znečištění ovzduší, spotřeba surovin a dopadů na využití půdy. Na tyto kritéria by se pak mělo nahlížet z pohledu celého životního cyklu zdroje.

„Foratom podporuje cíle Evropské Komise o vytvoření udržitelné finanční iniciativy pro technologie, které nám mohou pomoci v dekarbonizaci evropské ekonomiky. Cílem takováto iniciativy by ale nemělo být vyjmutí konkrétní technologie bez poskytnutí patřičného odůvodnění.“ – ředitel Foratomu Yves Desbazeille

Zdroj: oenergetice.cz

Zdroj úvodního obrázku: EDF Energy

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA