1/2021

EPH končí s uhlím. Zaměří se na OZE a vodík

| autor: Martina Jandusova0

800px-Elektrárna_Opatovice.jpg
zdroj: wikimedia.org

Energetický průmyslový holding (EPH) oznámil, že do roku 2030 přestane pro výrobu elektřiny a tepla využívat uhlí. Plánovaný odchod od uhlí by se měl týkat všech zemí, ve kterých společnost působí, s výjimkou Německa, kde bude odstavení uhlí podléhat německým právním předpisům.

Skupina EPH již v minulosti odstavila několik uhelných elektráren. V Německu byla odstavena, respektive přesunuta do rezervy, uhelná elektrárna Mumsdorf, Buschhaus a cca 1000 MW instalovaného výkonu v elektrárně Jänschwalde. Ve Velké Británii byl ukončen provoz 2000 MW uhelné elektrárny Eggborough. Uhelná elektrárna Lynemouth byla přestavěna na čistou biomasu.

Letos má EPH v plánu ukončit provoz německé elektrárny Deuben, dvou francouzských černouhelných elektráren Emile Huchet 6 a Provence 5 v letech 2021 a 2022 a rovněž se počítá se uzavřením německé elektrárny Mehrum, kde učiněné rozhodnutí podléhá schválení ze strany provozovatele přenosové soustavy a síťového regulátora.

Hnědouhelné teplárny v České republice budou do roku 2028/2029 postupně přestavěny na nízkoemisní zdroje tepla a elektřiny,“ uvádí EPH v tiskové zprávě. V Česku postihne odchod od uhlí Elektrárnu Opatovice, která vyrábí elektřinu a teplo, Plzeňskou teplárnu, anebo firmu United Energy provozující teplárnu v Komořanech.

Cílem celého snažení je do konce desetiletí snížit emise ze stávajících zdrojů o 60 % a do roku 2050 dosáhnout úplné uhlíkové neutrality. Zásadní a neoddělitelnou součástí tohoto procesu je transformace energetických zdrojů EPH na nízko emisní či zcela bezemisní, která umožní zachovat stabilitu dodávek sítě a dlouhodobě dostupné ceny energie pro široké spektrum odběratelů,“ vysvětluje EPH.

Jako příklad EPH uvádí přestavbu severoirské elektrárny Kilroot, která bude transformována na „Kilroot Energy Park“. V původní elektrárně s černouhelnými a ropnými bloky bude nově vybudován solární park, výroba vodíku, záložní špikovací zdroj na zemní plyn a bateriové úložiště pro stabilizaci energetické soustavy.

Park bude obsahovat také moderní datová centra, kde budou vznikat nová pracovní místa. Tento park bude schopen zásobovat elektrickou energií až 50.000 severoirských domácností, a zároveň bude hrát důležitou roli v udržování stability severoirské energetické soustavy,“ doplňuje EPH.

V současné době EPH pracuje na projektech větrných a fotovoltaických elektráren, které budou realizovány v nejbližších letech. Jejich kapacita by měla přesáhnout 1000 MW.V Německu EPH zamýšlí výstavbu 50 větrných elektráren s celkovým výkonem 300 megawattů. Holding má v plánu zaměřit se i na výrobu a využívání vodíku, a to ve střednědobém i v dlouhodobém horizontu.

„Připravujeme několik projektů na budování vodíkových technologií v malém a středním měřítku napojených na naši plynárenskou infrastrukturu pro prokázání proveditelnosti daných řešení. Současně jsme zahájili práce na potenciálních robustních řešeních, jak akcelerovat přechod na vodík ve velkém měřítku,“ říká Daniel Křetínský, předseda představenstva a CEO skupiny EPH. Záměrem EPH je stát se ve výrobě, přepravě a skladování vodíku jedním evropských lídrů, a zároveň předkládat veřejným autoritám alternativní řešení pro dosažení stanovených cílů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo