Tag: ODKLON OD UHLÍ

air-pollution-1845242_640.jpg

Aktuality / Energie / 18. 2. 2021

Rok 2038 je pro útlum uhlí zvládnutelný, říká průmysl

Založení Uhelné komise a její statut byly schváleny vládou ČR usnesením č. 565 v červenci 2019. Uhelná komise je dle schváleného statutu kvalifikována jako poradní orgán vlády ČR. Hlavním cílem komise je poskytnout vládě ČR objektivní a v maximální možné míře konsensuální výstupy s ohledem na budoucí využití hnědého uhlí v ČR včetně všech souvisejících aspektů.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat