2/2023

Díky kontrolním opatřením se do vody dostane nižší množství mikroplastů, říká EurEau

| autor: Martina Jandusova0

6168627154_d3b776b12b_c
zdroj: flickr.com

Evropská federace vodárenských společností (EurEau) se vyjádřila k návrhu nařízení o předcházení ztrát plastových pelet a upozornila na to, že vodohospodářský sektor nemůže být tím, kdo bude zodpovědný za vyřešení problému s mikroplasty.

O mikroplastech je možné říci, že jsou všudypřítomné, perzistentní, snadno se přemisťují a jakmile se uvolní do životního prostředí, je prakticky nemožné je zachytit. Snadno se přenášejí vzduchem a vodou a nacházejí se v půdě, jezerech, řekách, plážích či lagunách, mořích a oceánech.

Podle Evropské agentury pro chemické látky se ročně do evropských povrchových vod neúmyslně uvolní přibližně 176 tisíc tun mikroplastů. K únikům plastových pelet dochází především kvůli nedostatečné informovanosti a jejich špatné manipulaci ve všech fázích dodavatelského řetězce, zejména během výroby (z prvotních i recyklovaných surovin), zpracování, dopravy a dalších logistických operací nebo během nakládání s odpady.

Evropská komise v roce 2018 uznala, že mikroplasty představují riziko a učinila první kroky k tomu, aby se vyřešil problém s jejich uvolňováním do prostředí. Akční plán pro oběhové hospodářství, který byl přijat v roce 2020, stanovil, že je nutné omezit záměrně přidávané mikroplasty do produktů a vyřešit také jejich nezáměrné uvolňování.


Přečtěte si také:

V boji proti mikroplastům si Komise posvítí na plastové pelety


Na začátku letošního roku Komise představila návrh nové legislativy, která se zaměřuje na předcházení ztrát plastových pelet. Cílem je snížit znečištění mikroplasty skrze označování, normalizaci, certifikaci a regulaci hlavních zdrojů těchto plastů. Akční plán nulového znečištění kromě toho počítá s tím, že se do roku 2030 množství mikroplastů vypouštěných do životního prostředí sníží o 30 %.

Mikroplasty ve vodohospodářství

Federace evropských vodohospodářů připomíná, že mikroplasty se do vodních zdrojů mohou dostat různými způsoby, například vzduchem nebo když se během přepravy na lodích uvolní do povrchových vod. Jestliže k vypouštění ze samostatných nebo kombinovaných kanalizačních systémů dochází před dosažením městských čistíren odpadních vod, dostávají se do vodních útvarů prostřednictvím městských odtoků. Anebo pokud městský odtok zasahuje přímo do vodního útvarů (bez kanalizace).

„Mikroplasty je možné také nalézt v povrchových vodách určených pro pitnou vodu. I když se zdá, že současné úrovně expozice mikroplastům nevedou ke zdravotním rizikům,“ doplňuje EurEau.

Značná část evropské legislativy (přepracovaná směrnice o pitné vodě, aktualizovaná směrnice o podzemních vodách a směrnice o normách environmentální kvality i navrhovaná směrnice o čištění odpadních vod) zahrnuje ustanovení o sledování mikroplastů. „Je zapotřebí harmonizovat metodiku monitoringu, aby bylo možné vypracovat normy kvality pro mikroplasty v povrchových a podzemních vodách,“ upozorňuje federace.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP