Tag: POVRCHOVÁ VODA

winter-g1facdcc90_640

Aktuality / Ovzduší / Voda / 27. 12. 2022

Životní prostředí v roce 2021: Kvalita ovzduší se zlepšuje, problémem zůstává vytápění domácností

Kvalita ovzduší v České republice se pozvolna zlepšuje a u většiny látek se snižuje rozloha území, kde jsou překračovány jejich imisní limity. Stále ale přetrvává vysoké množství emisí do ovzduší z vytápění domácností. Na vině je především lokální vytápění tuhými palivy, které zajišťuje více než třetinu tepla pro domácnosti. Problematické je zejména spalování uhlí, ale také materiálů, které nejsou pro vytápění vůbec určeny.

Fotky na web(38)

Aktuality / Voda / 24. 11. 2022

V Praze se setkali vodní ředitelé zemí Evropské unie, řešili, jak zlepšit stav podzemních i povrchových vod

Ve dnech 20. – 22. listopadu 2022 se konalo v Praze neformální jednání vodních ředitelů členských států zemí EU, zástupců Evropské komise, států Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a kandidátských zemí. Hlavním tématem byla Rámcová směrnice o vodách a její implementace. Cílem směrnice je zajistit, aby evropské povrchové a podzemní vody byly v dobrém stavu.

power-station-g0ccc11122_640

Ovzduší / Voda / Chemie / Zpravodajství / 1. 11. 2022

Komise chce v roce 2050 čistou Evropu. Zpřísňuje hodnoty znečišťujcích látek

Přísnější předpisy se budou týkat látek znečišťujících ovzduší, povrchové a podzemní vody a čištění městských odpadních vod. Lidé budou mít nárok na odškodnění kvůli znečištěnému ovzduší, firmy budou muset financovat náklady na odstraňování mikropolutantů a na seznamy látek znečišťujících vodu přibydou další.

IMG_20220610_092727

Aktuality / Voda / 28. 10. 2022

Lhostejnost, nezájem o životní prostředí… Pila Paskov opět v hledáčku inspekce

Firma Mayr-Melnhof Holz Paskov, která provozuje Pilu Paskov, opakovaně porušuje vodní zákon tím, že umožňuje únik odpadních vod do toku Olešná. Od roku 2017 Česká inspekce životního prostředí společnosti uložila již čtyři pokuty ve výši téměř dva miliony korun. 8. října 2022 nabylo právní moci další rozhodnutí inspekce, společnost musí zaplatit 1 200 000 korun.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM