Tag: POVRCHOVÁ VODA

david-becker-rrfdqjJWwmU-unsplash

Aktuality / Voda / 3. 5. 2024

Rychlost a kvalita určování znečištění ve vodách se zlepší

Povodí Moravy nově disponuje přístrojem, který zlepší provádění monitoringu znečištění povrchových vod a rovněž zvýší rychlost a kvalitu informací o jejich stavu. Použitím přístroje s vysokou citlivostí bude možné detekovat jednotlivé látky obsažené ve vodě i při jejich velmi nízkých koncentracích a zároveň bude nově možné určovat i nové látky (zejména perfluorované a polyfluorované látky – PFAS).

river-algae-242169_640

Aktuality / Voda / 16. 12. 2023

Spolupráce Česka a Polska při řešení nových výzev v oblasti hydrobiologie

V rámci česko-polské přeshraniční spolupráce proběhlo letos v září 2023 expertní jednání zaměřené mimo jiné na kvalitu povrchových vod v souvislosti s důlní činností v OKD. Při něm proběhla diskuse také o přítomnosti řasy Prymnesium parvum (laicky zlatá řasa) a jejího vlivu na populace ryb ve vodních tocích. Polsko u této příležitosti vzneslo požadavek na provedení konkrétních rozborů.

Ještěd_z_Dvoraček_(Krkonoše)

Aktuality / Odpady / Ovzduší / Energie / Voda / 2. 12. 2023

2022: Rok veder, sucha a požárů, ve kterém začala agrese na Ukrajinu a energetická krize

Česko se zaměřuje na adaptační opatření na změnu klimatu, kvalita povrchových vod se mírně zlepšuje, kvalita ovzduší je dobrá. Podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) se Evropa potýká s přetrvávajícími problémy v oblastech, jako je úbytek biologické rozmanitosti, využívání zdrojů, dopady změny klimatu i environmentální rizika pro zdraví a životní pohodu.

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag