Tag: PODZEMNÍ VODA

water-gce2330560_640

Aktuality / Voda / 21. 1. 2023

EU: Integrované hospodaření s vodou

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh směrnice přijaté Komisí kterou se mění směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu a směrnice 2008/105/ES o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky.

Fotky na web(38)

Aktuality / Voda / 24. 11. 2022

V Praze se setkali vodní ředitelé zemí Evropské unie, řešili, jak zlepšit stav podzemních i povrchových vod

Ve dnech 20. – 22. listopadu 2022 se konalo v Praze neformální jednání vodních ředitelů členských států zemí EU, zástupců Evropské komise, států Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a kandidátských zemí. Hlavním tématem byla Rámcová směrnice o vodách a její implementace. Cílem směrnice je zajistit, aby evropské povrchové a podzemní vody byly v dobrém stavu.

power-station-g0ccc11122_640

Ovzduší / Voda / Chemie / Zpravodajství / 1. 11. 2022

Komise chce v roce 2050 čistou Evropu. Zpřísňuje hodnoty znečišťujcích látek

Přísnější předpisy se budou týkat látek znečišťujících ovzduší, povrchové a podzemní vody a čištění městských odpadních vod. Lidé budou mít nárok na odškodnění kvůli znečištěnému ovzduší, firmy budou muset financovat náklady na odstraňování mikropolutantů a na seznamy látek znečišťujících vodu přibydou další.

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM