1/2021

Co plánuje koalice v životním prostředí a energetice?

| autor: Martina Jandusova0

50347_big.jpg
zdroj: ods.cz

Nová vládní koalice přislíbila, že omezí lidský vliv na klimatické změny. „Budeme hledat realistická řešení, která opravdu pomohou ochránit životní prostředí,“ popisuje v koaličním programu, v němž dále uvádí, že budoucnost energetiky vidí v kombinaci jaderné energie a obnovitelných zdrojů a ve zvyšování energetické účinnosti.

Koalice Spolu a Pirátů se Starosty a nezávislými, která bude sestavovat novu vládu zveřejnila koaliční program, ve kterém popisuje, jakým způsobem bude spravovat zemi. Část programu se zaměřuje na životní prostředí a energetiku.

Česká republika bude konstruktivním partnerem v globálních snahách o ochranu klimatu,“ uvádí koaliční program. Green Deal je podle nové vládní koalice příležitostí, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření výrazně modernizovat českou ekonomiku, zvýšit kvalitu života a zlepšit životní prostředí. Dopracovat by se k tomu mělo úzkou spoluprací mezi ministerstvy životního prostředí, zemědělství a průmyslu a obchodu.

Ochrana vody a postihy pro viníky ekologických havárií

Ochranu vody koalice vidí jako národní zájem, který by měl být ukotven v české ústavě. Pravidla a kompetence týkající se vody by se měla v rámci MŽP a MZe sjednotit. Dále koalice klade důraz na zadržování vody v krajině: chce podpořit obnovu pramenišť, mokřadů, tůní, malých vodních nádrží a niv, zpomalit vybrané vodní toky a zprůchodnit je pro migraci ryb.

V plánu je, že dojde ke zpracování strategického dokumentu o nakládání s pitnou vodou včetně metodiky pro obce, který by měl zajistit lepší zásobování a šetrné hospodaření s ní. Budování nových vodárenských nádrží by mělo být povolováno pouze výjimečně a jen pro účely zásobování obyvatel pitnou vodou.

Silnější dotační podpora by měla být směřována na budování nových zdrojů pitné vody, vodovodů, systémů vsakování dešťových vod, technologií úpravy pitné vody, kanalizací a systémů čištění odpadních vod. Koaliční program se rovněž dotýká ochrany vody před znečištěním, čemuž by měl pomoci průběžný digitální monitoring kvality toků ve zvlášť rizikových oblastech.

Počítá se s přísnějšími postihy pro viníky ekologických havárií a zavedení funkčního systému likvidace starých ekologických zátěží a s řešením ekologických havárií neznámých původců. „Revidujeme současné právní předpisy, zákon o ekologické újmě. Zpřísníme podmínky a kontroly nakládání s toxickými a nebezpečnými látkami. Zpřísníme pokuty za poškozování životního prostředí, aby vycházely z potenciální škody,“ plánuje koalice.

Půda a klima

Podle koalice má ochrana úrodné půdy přednost před výstavbou výrobních a logistických center. Protierozní legislativa by se měla dočkat zpřísnění a mělo by být zavedeno účinné sledování využívání glyfosátů a umělých hnojiv z nelegálního trhu.

Klima chce koalice ve městech a obcích zlepšit jejich ozeleněním. „Ukotvíme tzv. modro-zelenou infrastrukturu, zelené střechy, výsadba stromořadí, aktivní hospodaření s dešťovou vodou, do legislativy a podzákonných norem,“ píše se v programu. Kvalitu ovzduší ve městech by měl zlepšit i rozvoj rozsáhlé infrastruktury pro elektromobilitu. Počítá se s tím, že dostupnost elektromobilů zajistí technologický pokrok.

Nic není odpad

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo