Tag: HAVÁRIE

20240426_105739_0

Aktuality / Voda / 7. 5. 2024

Inspektoři ČIŽP absolvovali školení zaměřené na správný postup při havárii na vodách

Každý inspektor České inspekce životního prostředí držící havarijní připravenost musí být dle interní metodiky jednou za pět let řádně proškolen v postupu při odběru vzorků vod či sedimentů a použití měřicí techniky. Jedno z takových periodických školení, zaměřené na organizaci a odběr vzorků při haváriích na vodách způsobených závadnou látkou, se uskutečnilo 25. a 26. dubna 2024.

leonhard-niederwimmer-qkcs18SYFSc-unsplash

Voda / Zpravodajství / 7. 12. 2023

Výbor pozastavil debatu nad Lex Bečva

Sněmovní zemědělský výbor tento týden projednával novelu zákona o vodách, která v reakci na události na řece Bečva legislativně ošetřuje havárie na vodních tocích. Rozprava byla přerušena a výbor se k ní vrátí na začátku příštího roku.

samara-doole-T8-kfC8W4b8-unsplash

Aktuality / Voda / 30. 9. 2023

Havarijní novelu vodního zákona schválila vláda

Vláda schválila novelu vodního zákona, která představuje komplexní legislativní řešení pro havárie na vodách. Návrh na základě zkušeností z praxe mnohem jasněji definuje, kdo má v případě havárií, jak postupovat. Zvyšuje také výši sankcí za způsobení havárie.

steve-huntington-0Kyp7uO-3RQ-unsplash

Aktuality / Voda / 21. 8. 2023

Poučily se úřady z Bečvy? Ombudsman si to ověří na případu znečištění jihomoravské Trkmanky

Při červnovém požáru galvanovny ve Ždánicích se do místní říčky dostaly těžké kovy a další nebezpečné látky. Voda je nesla na jih k soutoku s Dyjí. Opakovala se podobná situace jako po úniku jedovatých látek do řeky Bečvy. Ombudsman se rozhodl prověřit, jak na havárii reagovala inspekce životního prostředí, kraj a vodoprávní úřady v obcích podél celého toku. Zajímá ho, zda úřady dokázaly spolupracovat podle zákona.

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ