2/2023

Chytrým městům v ČR v roce 2018 dominovala Praha

| autor: TZ MMR ČR0

Chytrým městům v ČR v roce 2018 dominovala Praha

V Praze byla včera předána ocenění municipalitám a dodavatelům nejvýznamnějších projektů Smart City a Smart Region z České republiky, Slovenska a Německa za rok 2018. 

V rámci II. ročníku soutěže „Chytrá města pro budoucnost 2018“ včera byli vyhlášeni noví držitelé prestižních ocenění kategorií Projekt a Idea Smart city roku 2018. Uspěly rovněž Kolín, Brno, Středočeský kraj, Svitávka a Karlovy Vary.

Soutěž „Chytrá města pro budoucnost“ pořádá SCII/ Smart City Innovations Institut ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Svazem měst a obcí ČR a Asociací krajů České republiky.  

Členové odborné poroty soutěže z řad státní a veřejné správy, oborových svazů, inovačních platforem a zástupců významných dodavatelů ocenili zejména integrovaná řešení energetických úspor, využívaní big dat pro potřeby řízení měst a obcí, datové platformy, inovace v odbavování veřejné dopravy, cirkulární ekonomiky a nového typu služeb poskytovaných veřejnosti.  

PŘEHLED OCENĚNÝCH PROJEKTŮ A VÍTĚZŮ KATEGORIÍ:

Odborná porota soutěže Chytrá města pro budoucnost 2018 letos ocenila tyto vítěze z řad municipalit, krajů a dodavatelů v následujících jedenácti kategoriích:

 • Chytrá obec 2018 do 10.000 obyvatel: Městys Svitávka
V této kategorii ocenili porotci řešení INTEGROVANÉHO SYSTÉMU OSVĚTLENÍ, zavádění dalších inovativních technologií a prokázané parametry udržitelnosti, úspor a proveditelnosti ve strategii obce.

 • Chytré město 2018 do 50.000 obyvatel: Kolín s projektem „KOLÍNSKÁ CHYTRÁ KLÍČENKA“
V této kategorii ocenili porotci řešení nástroje města pro využití služeb občanům, datovou evidenci v reálném čase a přispění k bezpečnosti veřejných budov města

 • Chytré město 2018 nad 50.000 obyvatel: Hlavní město Praha / OPERÁTOR ICT za projekt „Virtualizace a 3D datový model města Prahy“

Porotci ocenili řešení unikátního projektu pro virtualizaci a datový model města, které integruje využití městských utilit a zástavby pro plánování potřeb města, jeho řízení a tvorby rozvojových plánů a strategických dokumentů


 • Chytrý region 2018: Středočeský kraj a Hlavní město Praha / OPERÁTOR ICT za projekt „MULTIKANÁLOVÉHO ODBAVOVACÍHO SYSTÉMU“

V této kategorii ocenili porotci řešení meziregionální spolupráce a současně projekt inspirovaný největšími evropskými metropolemi, který v České republice zavádí unikátní řízení dopravní obslužnosti veřejnou dopravou, určenému dvěma milionům pravidelných cestujících.


 • IDEA/VIZE Smart City 2018: Statutární město Brno / Dopravní podnik města Brna ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky za projekt „Využití biodpadů veřejnou hromadnou dopravou“
 V této kategorii ocenili porotci unikátní vývoj a inspirativní aplikaci fenoménu cirkulární ekonomiky městskou hromadnou dopravou.

 • Datový portál města 2018: Titul DATOVÁ PLATFORMA MĚSTA ROKU 2018 získává pro Hlavní město Praha/ Operátor ICT a za řešení „GOLEMIO – DATOVÝ PORTÁL PRAHY“
V této kategorii ocenili porotci jedinečné řešení sběru dat za účelem plánování a validace strategických plánů a rozvoje města. Architektura této datové platformy získala mimořádný ohlas v odborné komunitě a rovněž silně pozitivní zahraniční ohlasy evropských expertů.

 • Titul SMART CITY PROJEKT URČENÝ KOMUNITÁM A VEŘEJNOSTI ROKU 2018 získává za řešení a projekty „HoppyGo a UniqWay společnost Škoda Auto DigiLab“
V uvedené kategorii ocenili porotci vlastní vývoj a praktické uplatnění řešení MOBILITY JAKO SLUŽBY. Oceněn byl nejen mimořádně inovativní přístup vývojářů, ale i organické šíření služby v celostátním měřítku.

 • Titul SMART CITY START UP roku 2018 získává ostravská společnost STACK 7 a to za řešení “vývoje a mezinárodního uplatnění SW a HW nástrojů pro Internet věcí“
 V této kategorii ocenili porotci unikátní vývoj vlastního řešení SW a HW platformy pro internet věcí. Současně ocenili význam řešení při jeho konkrétním využití v zahraničních evropských destinacích

 • Ocenění v kategorii „URBANISMUS CHYTRÉHO MĚSTA“: Karlovy Vary a společnost TOP GIS

Porotci vysoce ohodnotili specifický technologický postup pro mapování veřejných budov, celého města a jeho infrastruktury. Následné postupy podporují kvalitní a moderní urbanistický rozvoj města ve strategické rovině s prokázáním úspory a dlouhodobé udržitelnosti


 •  MEZINÁRODNÍ CENA ODBORNÉ POROTY: NĚMECKÝ SMART CITY PROJEKT ROKU 2018: za řešení a vývoj systému „Data on air pollution into real insights“ německá společnost HawaDawa.

 V uvedené kategorii ocenili porotci inovativní řešení a multioborovou synergii systému pro měření kvality ovzduší, který získal v německých i zahraničních městech reálné uplatnění


 • MEZINÁRODNÍ CENA ODBORNÉ POROTY: SLOVENSKÝ SMART CITY PROJEKT ROKU 2018“: získává za vývoj a technologický přesah integrace a agregace dat řešení „CITYSIS – otevřené platformy internetu věcí“ od slovenské společnosti OMS a.s.
V uvedené kategorii získal jednoznačně nejsilnější zpětnou vazbu porotců vývoj unikátního multifunkčního systému otevřené platformy internetu věcí využívajícího vlastního řešení agregace dat ve vazbě na operativní i strategické řízení Chytrých měst Institucionálními partnery pro vyhlášení zahraničních ocenění jsou Dreberis, Spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky ze SRN a Združenie podnikatelov Slovenska.   

III. ročník soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST 2019 se zaměří ve spolupráci s vládními a expertními institucemi na řešení širšího středoevropského regionukonkrétně z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska a Německa.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP