2/2023

NO-DIG Czech republic 2023. Bezvýkopové technologie jsou budoucností

| autor: Pavel Mohrmann| zdroj: NO-DIG0

NO-DIGobr_otvirak

Ve dnech 19 – 20. září přivítalo město Tábor 28. ročník národní konference o bezvýkopových technologiích. Jejím pořadatelem byla tradičně Česká společnost pro bezvýkopové technologie, organizátorem společnost Exponex s.r.o.

Konferenci zahájil předseda České společnosti pro bezvýkopové technologie Stanislav Lovecký společně se starostou města Tábor, Štěpánem Pavlíkem.

S městem Tábor byla spojena hned první přednáška Lubora Tomance z Vodárenské společnosti Táborsko, s.r.o., který přítomné seznámil s historií vzniku Táborského podzemí a jeho roli při činnosti Vodárenské společnosti.

S bezvýkopovými technologiemi je úzce spjato vodárenství a teplárenství. Nejen budování, ale také údržba stávající vodárenské a teplárenské infrastruktury nabízí bezvýkopovým technologiím mnoho prostoru a zakázek. Zástupce Sdružení vodovodů a kanalizací ČR, z.s. Lubomír Trachtulec seznámil plénum se stavem vodohospodářství v ČR i se statistickými daty. Zajímavými čísly prezentoval množství připojení obyvatelstva na kanalizaci, nebo třeba délka vodovodní sítě, respektive její nárůst v čase.

Města se bez centrálního tepla v dohledné době neobejdou,“ zahájil svou přednášku Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení ČR, a dodal: „Uvědomili si to i v Německu a zveřejnili ambiciozní program, kdy chtějí ročně připojit na centrální vytápění 100 tisíc budov. Do roku 2045 chtějí připojit na dálkové teplo 40 % obyvatel Německa, tedy tolik, co máme my. Dnes mají pouze 14,5 %.“

Zajímavá informace byla o současném trendu masivní realizace tepelných čerpadel typu voda – vzduch. Martin Hájek upozornil, že ve městech nelze těmito čerpadly centrální teplo nahradit. Distribuční síť elektrické energie na to není připravena a dimenzována. Zmínil se i o zájmu tepláren zefektivnit proces a snižovat teplotu média, tj. odklon od páry k teplé vodě. Vzhledem k robustnosti celé sítě to bude znamenat mnoho času a peněz. „Zatím konverze parovodů do horkovodů postupují pomaleji, než bych si přál. Pokud bychom chtěli konvertovat celou síť do 15 let, museli bychom konvertovat zhruba 45 km sítě ročně, což zdaleka neděláme,“ řekl Hájek. „Překopat v případě problému třeba hlavní silnici ve městě, je v dnešní době téměř nemyslitelné. V tom jsou pro nás bezvýkopové technologie naprosto klíčové.“

Moderní bezvýkopové technologie jsou šetrné ke spotřebě zdrojů, jsou mnohdy ekonomicky zajímavější než klasický přístup a jsou rovněž šetrné k životnímu prostředí. A to je úzce spjato s novými parametry ESG reportingu, konkrétně uhlíkovou stopou. Důsledky měření uhlíkové stopy pro stavebnictví přednesl přítomným hostům Vladimír Kočí z VŠCHT Praha.

Nejen o vodě a ohni se dá hovořit jako o dobrém sluhovi a špatném pánu. Výbušniny jsou s hloubením šachet a mnoha jinými podzemními činnostmi, úzce spjaty. O jejich potenciálu a také o rizicích přednášel Jiří Chládek, vedoucí pyrotechnik společnosti Borgata, s.r.o. Přednáška upozornila na pyrotechnická rizika způsobená možným výskytem nevybuchlé munice na staveništích, jako důsledek válečných aktivit. Pro jednotlivá rizika jsou diskutovány pyrotechnické postupy a metody detekce, včetně jejich výhod, možností nebo technických omezení.

Další přednášky přinesly mnoho praktických zkušeností, důležitých rad, upozornění a doporučení na metody a materiály použité na již realizovaných stavbách v ČR i v zahraničí.

Dalo by se říci, že bezvýkopové technologie mají své místo při budování a údržbě jakékoliv infrastruktury již celá desetiletí. Stále mají ještě neobyčejný potenciál využití v místech, kde bychom to ještě před pár lety nečekali.

V rámci programu konference NO-DIG mohli návštěvníci slyšet 19 odborných přednášek, zúčastnit se valné hromady České společnosti pro bezvýkopové technologie a exkurze do středověkého podzemí města Tábor.

Konferenci předcházel golfový turnaj pořádaný pod záštitou České společnosti pro bezvýkopové technologie, za aktivní podpory společností Eutit s.r.o., Keramo Steinzeug s.r.o. a VHS technology a.s.

Konference se zúčastnilo celkem 193 odborníků z ČR, Německa, Finska a Polska, kteří zastupovali 101 firem a institucí. Mezi účastníky byli dodavatelé materiálů a technologií pro bezvýkopové stavby, realizátoři bezvykopových staveb i jejich investoři a zadavatelé. Odborná diskuze prvního dne se přenesla i na společenský večer, kterého se zúčastnilo 175 hostů. Na akci prezentovalo své výrobky a technologie celkem 23 firem, z toho 14 vlastním výstavním stánkem.

Všechny přednášky budou po schválení všech přednášejících k dispozici i v elektronické podobě. Až tak nastane, budou zveřejněny na stránkách Průmyslové ekologie.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP