1/2024

Za první tři čtvrtletí bylo postaveno 7 megawattů nových fotovoltaických elektráren. Potenciál je však mnohonásobně větší

| autor: TZ Solární asociace0

Za první tři čtvrtletí bylo postaveno 7 megawattů nových fotovoltaických elektráren. Potenciál je

Zjištění vyplývají z aktuálních dat o počtu proplacených žádostí za 11 kalendářních měsíců letošního roku, která získala Solární asociace ze Státního fondu pro životní prostředí. 

Další data o letošním růst solárních instalací nabízí údaje získané od distribučních společností. Za první tři čtvrtletí letošního roku bylo do distribuční sítě připojeno téměř 7 megawattů nových fotovoltaických elektráren. 

Vedle realizaci na obytných budovách podpořených programem Nová zelená úsporám jde také o projekty na střechách firem, které mohly získat podporu v rámci programu OP PIK ministerstva průmyslu.

„Rostoucí trend výroby čisté elektřiny ze Slunce jsme očekávali. Potvrzuje se tím zájem českých domácností o získání částečné energetické nezávislosti,“ komentuje výsledky letošního roku v instalacích malých fotovoltaických elektráren Veronika Hamáčková, výkonná ředitelka Solární asociace. 

„Ceny elektřiny porostou, levná vlastní elektřina z fotovoltaiky na střeše domu je nejdostupnějším řešení, které pomůže zajistit se proti zvyšujícím se výdajům za energie. Očekáváme, že příští rok bude zájem o solární řešení dál posilovat,“ dodává Veronika Hamáčková k očekávaným trendům pro příští rok.

Kategorií s největším celkovým výkonem podpořených projektů byly takzvané hybridní solární elektrárny, které tvoří systém fotovoltaických panelů doplněných o baterie, s roční výrobou nad 4 tisíce kilowatthodin za rok. Celkem se jich postavilo téměř 2,5 megawattu. 

Naopak nejpočetnější skupinou byly fotovoltaické systémy přímý pro ohřev teplé vody nebo využívající přebytky elektřiny k ohřevu vody. Těchto projektů se realizovalo 743.

V rámci programu Nová zelená úsporám mohou české domácnosti získat podporu na pořízení střešní solární elektrárny i baterie. Podpora se liší dle velikosti instalace a druhu využití energie.

Na fotovoltaické systémy pro ohřev vody lze získat podporu od 35 tisíc korun. Fotovoltaické systémy s akumulací elektrické energie se může čerpat podpora až 150 tisíc korun. Dalších 5 tisíc tvoří příspěvek na zpracování projektu.

Možnosti české solární energetiky jsou mnohonásobně vyšší

Solární asociace současně dnes představila novou studii, která mapuje potenciál výroby elektřiny pomocí slunce v ČR. Z kalkulací, které vypracovala renomovaná konzultační společnosti EGÚ Brno, vyplývá, že technický potenciál dosahuje až 39 gigawattů. 

Jsou do něj zahrnuty možnosti instalací solárních panelů na střechách a fasádách i výstavba projektů fotovoltaických elektráren na brownfieldech. V absolutní hodnotě může jít až o 2,2 milionu solárních systémů do 10 kilowattů na střechách a další tisíce větších instalací.

V rámci ekonomického (tedy realizovatelného) potenciálu pak lze podle propočtů studie počítat s růstem instalovaného výkonu solárních elektráren na 3,5 gigawattů v roce 2030 a 5,5 gigawattů v roce 2040.

Autoři studie EGÚ Brno počítají také s dalším poklesem ceny solárních instalací. Do roku 2030 půjde podle nich o pokles o zhruba 20 % a do roku 2040 se ceny sníží o 25 %. Cena solární elektřiny by tak mohla do roku 2040 klesnout u instalací do 5 kilowattů na 2,71 Kč/kWh a u zdrojů v jednotkách megawattů na 1,81 Kč/kWh.

Zajímavým výstupem studie je stanovení potenciálu využití brownfieldů pro výrobu solární elektřiny. Jedná z většiny o plochy zatížené minulou průmyslovou činností bez aktuálního využití. 

Celková rozloha těchto nedostatečně využitých lokalit je 13 tisíc hektarů. Teoretické možnosti instalace fotovoltaických elektráren dosahují až 15,3 gigawattů.

„Česká republika dlouhodobě nevyužívá dostupné plochy dotčené v minulosti průmyslovým využitím. Kalkulací jejich potenciálu pro výstavbu solárních elektráren jsme chtěli nabídnout otevření debaty o jejich smysluplné roli do budoucna. 

Počáteční podmínkou pro výstavbu pozemních solárních elektráren na těchto dnes nevyužívaných, chátrajících plochách je však zavedení možnosti aukcí pro nové fotovoltaické elektrárny. 

Šlo by o projekty mnohonásobně výhodné pro společnost. Odstranily by se staré zátěže chátrajících lokalit a Česko by získalo prostor pro výrobu levné solární energie bez ztráty zemědělských ploch,“ komentuje jeden z důležitých výstupů studie Jan Krčmář, předseda představenstva Solární asociace.

„Ministerstvo průmyslu by mělo přestat bránit dalšímu rozvoji solární energetiky. Proto jsme ministerstvo požádali, aby v rámci novely zákona o podporovaných zdrojích zařadilo do hry také možnost aukcí pro nové fotovoltaické elektrárny,“ dodává Jan Krčmář.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA