1/2024

Vyhodnocení a aktualizace Politiky druhotných surovin České republiky

| autor: MPO ČR0

Vyhodnocení a aktualizace Politiky druhotných surovin České republiky

Vyhodnocení Akčního plánu implementace Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2017 – 2018 poskytuje kompletní a podrobný přehled o způsobu plnění 14 stanovených úkolů, z toho 10 je splněno a v případě 4 plnění průběžně pokračuje.

Mezi nejúspěšnější plnění patří:

1) V rámci programu OP PIK, který je zaměřený na inovativní technologie pro získávání a využívání druhotných surovin, byly vyhlášeny 3 výzvy s podporou cca 350 mil. Kč, vzhledem k převisu poptávky je alokace v nyní vyhlášené IV. výzvě navýšena na 500 mil. Kč, tím se přispěje k vybudování infrastruktury pro využití druhotných surovin a recyklátů;

2) Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví, který je určen projektovým kancelářím, stavebním firmám, pro výrobce a dodavatele stavebnin, obce a města při zadávání veřejných zakázek, ale i občany; katalog obsahuje seznam výrobků podle způsobu a místa použití včetně firem, které je dodávají, zároveň přehled legislativy, certifikátů apod., v únoru 2019 jej na svém webu zveřejní Česká agentura pro standardizaci a bude vydán i v tištěné formě;

3) návrh vyhlášky o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestala být odpadem, vyhláška zjednoduší využití odfrézovaných asfaltových směsí a jejich opětovné zapracování do tělesa komunikací, předpokládaný termín nabytí účinnosti vyhlášky je květen 2019;

4) osvěta v oblasti oběhového hospodářství formou soutěže Přeměna odpadů na zdroje, v současné době probíhá již 3. ročník s termínem uzávěrky příjmu přihlášek do 31. března 2019, v 1. ročníku se zúčastnilo 127 subjektů z výrobních podniků, stavebních firem, obcí a všech vzdělávacích zařízení, ve 2. ročníku se počet účastníků zvýšil na 171, vysokou úroveň měly projekty výrobních podniků a vítězům v této kategorii zveřejněné ocenění přineslo velmi lukrativní zahraniční zakázky;

5) začlenění výuky o oběhovém hospodářství do soustavy vzdělávání se podařilo prostřednictvím cca 20 nových projektů a témat pro vzdělávací programy základních i středních škol. Nahrazování primárních surovin druhotnými je základním předpokladem pro úspěšné zvládnutí přechodu ČR k oběhovému hospodářství, tedy od lineárního systému, produkujícího značné množství odpadů, k systému cyklickému, protože získávání druhotných surovin je levnější než těžba přírodních zdrojů nebo jejich dovoz, s přidanou hodnotou snížení dopadů na životní prostředí a zdraví lidí.

Cílem aktualizované Politiky druhotných surovin ČR pro období 2019 – 2022 je pokračovat v trendu zvyšování podílu zpětně navrácených surovin na celkové spotřebě surovin v rámci českého hospodářství. Hodnota tohoto ukazatele (tzv. „Circular Material Rate“ definovaný Eurostatem) vzrostla v ČR v období mezi lety 2014 – 2016 z 6,9 % na 7,6 %.

Proto bylo stanoveno dalších 19 úkolů, které jsou zaměřeny na pokračování podpory inovativních technologií na využívání druhotných surovin jako nástroje pro snižování materiálové a energetické náročnosti průmyslové výroby, řešení materiálového ekodesignu, ale rovněž pokračování podpory osvěty a vzdělávání v oblasti oběhového hospodářství, které jsou nezbytné pro zajištění akceptace a realizace nových směrů a změn v průmyslu, sektoru služeb a celém našem hospodářství.

Poděkování při této příležitosti patří rezortům MŽP, MD, MMR, MF, MŠMT, MPSV a též průmyslovým svazům, asociacím a sdružením, kteří se podílejí na realizaci Politiky druhotných surovin ČR.

Přílohy ke stažení

.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP