1/2024

Světový den životního prostředí

| autor: TZ CENIA0

Světový den životního prostředí

Plastové odpady lze rozdělit na dvě základní skupiny, a to na recyklovatelné plasty a na plasty obtížně recyklovatelné až nerecyklovatelné.

Mezi recyklovatelné plasty patří většinou plastové obaly, které se vzhledem ke svému složení a menšímu počtu používaných plastů recyklují poměrně dobře a je tedy možné je z velké části materiálově využít.

Plastové obalové odpady jsou z hlediska materiálové struktury složení obalových odpadů v ČR druhou nejzastoupenější skupinou (po papírových či lepenkových obalech), v roce 2016 jich bylo vyprodukováno 236,9 tis. t, tj. 20,6 % z celkového množství vzniklých obalových odpadů.

Jejich množství se v souvislosti s konzumním způsobem života až na drobné výkyvy neustále zvyšuje.

V případě tzv. obtížně recyklovatelných nebo nerecyklovatelných plastů je materiálové využití technicky velmi složité nebo přímo nemožné.

Často jde o nekvalitní směsné plasty nebo nevyužitelné plasty, které se díky obsahu různých příměsí, barviv, změkčovadel, zpomalovačů hoření a dalších přísad, stávají odpadem nevhodným pro další zpracování.

Cestou ke snížení množství nerecyklovatelných plastů by jednoznačně mělo být užívání pouze takových plastů, které je možné recyklovat.

Vzhledem k nepříznivému vlivu plastů na životní prostředí i lidské zdraví je však zcela nezbytné snížit jejich celkovou spotřebu, a to nejen na úrovni České republiky.

Pro omezení plastových odpadů a jejich negativního vlivu na životní prostředí mohou posloužit mimo jiné cíle evropské strategie pro plasty, a to zejména zajištění recyklovatelnosti všech plastových obalů (do roku 2030) a snížení spotřeby plastových výrobků na jedno použití.

Nutné je rovněž globální řešení problému odpadů v mořích, jejichž většinu tvoří právě plasty. Důležitým podpůrným krokem u nás bylo zpoplatnění plastových tašek od 1. ledna 2018.

Také zavádění opatření na podporu třídění a recyklace plastů může napomoci k řešení této problematiky a k přechodu na oběhové hospodářství.

Češi třídí odpady rok od roku více a i přesto stále někteří z nich věří různým dezinformacím a mýtům. Jedním z nich je například i ten, že nemá cenu třídit, protože vytříděný odpad stejně skončí ve spalovně nebo na skládce.

Je tedy pravdou, že jsou u nás v tomto případě konkrétně plasty „spalovány“? Ano, je pravda, že část plastového odpadu může být energeticky využívána nebo i spalována. Vždy by se ale mělo jednat o nezpracovatelné plasty, nikoliv o kvalitní vytříděný odpad určený k dalšímu využití.

Data k plastovým obalovým odpadům je možné vyhledat v Informačním systému statistiky a reportingu (ISSaR) a jsou obsažena také v publikacích CENIA , konkrétně ve Statistické ročence životního prostředí České republiky a Zprávě o životním prostředí České republiky pro jednotlivé roky.Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling