2/2023

Svaz chemického průmyslu ČR: Březnové střípky z legislativy

| autor: Pavel Mohrmann0

Svaz chemického průmyslu ČR: Březnové střípky z legislativy

K přípravě BREFu CWG se sešla dne 6. 3. 2017 na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Ze 40 členských organizací, které provozují chemické výroby, se jednání zúčastnili tentokráte zástupci 10 společností.

Zástupci firem BorsodChem MCHZ, DEZA, Farmak, DEZA, Glanzstoff Bohemia, Lovochemie, PRECHEZA, Spolana, Spolchemie, Synthesia, UNIPETROL RPA a Unipetrol RPA a zástupce sekretariátu SCHP ČR připravili podklady, které by MPO mělo odeslat k dalšímu využití. Tříleté období přípravy BREF CWG bylo zahájeno.

Dlouhodobě projednávaná ENVI legislativa se aktuálně výrazně dělí na tu, která bude dále projednávána a na tu, která bude projednávaná až po podzimních volbách:

Novela stavebního zákona č. 183/2006 je stále v Poslanecké sněmovně. Neobsahuje nakonec ani připravované zjednodušující procesy „Jednotného povolovacího řízení“ nebo „koordinované řízení“. Je zakonzervován hlavně stávajícími postupy s tím, že umožňuje zájemcům využít „společného řízení“.

Sněmovní tisk 927 byl založen v říjnu 2016. Novela postoupila v Poslanecké sněmovně již do třetího čtení. Návrh zákona předpokládá 6 měsíční legiskvakanci – předpokládaná účinnost v 1.Q 2018. Zahájeny byly již i práce na novém stavebním zákoně.

Transpoziční novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, která má zajistit implementaci Směrnice 2014/52/EU. Návrh zákona byl rozeslán poslancům jako sněmovní tisk 1003 dne 23. 12. 2016. Proběhlo první čtení v PSP a projednání novely ve výborech.

Přínosy (významně převažují ):

  • Upravena příloha č. 1 (definice záměrů, na něž se EIA vztahuje) do souladu se směrnicí EIA.
  • Významná redukce „podlimitních“ záměrů.
  • Explicitní vymezení navazujících řízení s konkrétním uvedení m těch řízení podle složkových zákonů, které budou navazující.
  • Upuštěno od zveřejnění posudku.
  • Platnost stanoviska EIA prodloužena na 7 let + opakované prodloužení po 5 letech.
  • Vhodnější definování podmínek prodloužení platnosti stanoviska EIA.
  • Diskutované pozměňovací návrhy směřovány ke zkrácení lhůty pro zpracování posudku, zvýšení tlaku na včasné zpracování posudku, zajištění platnosti 7 let i pro stanoviska, která nebyla vydána déle než 5 let před vstupem zákona v účinnost, upřesnění některých bodů přílohy.
  • Rizika jsou spojena s postojem Komise, která avizovala, že se vyjádří až ke schválenému znění – její interpretace směrnice může být odlišná (např. v případě úpravy podlimitních záměrů)
  • Návrh předpokládá účinnost 15. 5. 2017 (nereálné) – reálná účinnost v letních měsících.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP