1/2024

SIGNÁLY 2016: Na cestě k čisté a inteligentní mobilitě

| autor: EEA, překlad: CENIA0

SIGNÁLY 2016: Na cestě k čisté a inteligentní mobilitě

Letošní ročník publikace Signály, vydávané každoročně Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA), přináší řadu myšlenek, jejichž realizace by mohla změnit evropský uhlíkově závislý dopravní systém na chytrý a čistý dopravní systém.

Signály 2016 na základě dopravních dat a statistik podrobně osvětlují klíčová fakta, trendy a problémy, které doprava způsobuje v oblasti životního prostředí. A nabízí "zelenou" alternativu pro přepravu lidí i věcí.

Doprava je základem moderní společnosti a jejího hospodářství. Současně je ale původcem čtvrtiny skleníkových plynů vypouštěných na území EU, způsobuje znečištění ovzduší, zvyšuje hlukovou zátěž a přispívá k dalším problémům z oblasti životního prostředí, např. fragmentaci stanovišť.

Evropská Unie již přijala řadu opatření na zmírnění dopadu znečištění pocházejícího z dopravy, a současně zahájila práci na ambiciózním plánu, jehož cílem je vytvoření nízkouhlíkové ekonomiky do r. 2050. Plán zahrnuje i významné omezení právě pro emise pocházející z dopravy.

Evropský dopravní sektor je z 94 % závislý na fosilních palivech. Je tedy jasné, že dekarbonizace tohoto odvětví nebude jednoduchý proces. Bude k tomu nutné přijmout řadu opatření spolu s promyšlenějším územním plánováním, zdokonalením příslušných technologií a rozsáhlejším využíváním alternativních paliv.

Tato cesta je reálná a víme, že jsme schopni se po ní vydat. Evropa potřebuje čistší a chytřejší dopravu, která jde ruku v ruce s čistším ovzduším, nižším počtem nehod a dopravních zácp a menším hlukovým znečištěním, což ve výsledku prospěje i našemu zdraví.

V Signálech 2016 najdete kapitoly zaměřené na současný stav sektoru dopravy v Evropě, jeho dopady na lidské zdraví, problematiku potravinových mílí, leteckou a lodní dopravu, včetně rozhovoru s odborníkem na téma dopravního plánování ve městě a jeho dopadech na změnu klimatu.

V Signálech se EEA každý rok věnuje klíčovým tématům z oblasti životního prostředí, které srozumitelnou formou vydává v této publikaci a podporuje tím debatu o těchto problémech v širší společnosti. Publikaci v českém jazyce je možné stáhnout zde. V tištěné podobě je k dispozici v sídle CENIA a MŽP.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP