1/2024

Radě ministrů byl představen zimní energetický balíček

| autor: Tisková zpráva MPO0

Radě ministrů byl představen zimní energetický balíček

Zimní balíček v oblasti energetiky představený pod názvem „Čistá energie pro všechny Evropany“ je souborem návrhů v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů a  nového uspořádání trhu s elektrickou energií.

Návrhy obsažené v balíčku jsou součástí strategie Energetické unie a jejich cílem je reagovat na aktuální globální dění a dále dosáhnout energetických a klimatických cílů Evropské unie do roku 2030.

Co se týče nového uspořádání trhu s elektrickou energií, Česká republika věřila v silnou roli EK a zachování principu tržních opatření (Energy Only Market).

Nicméně jak sdělila náměstkyně Lenka Kovačovská, „návrhy EK podle názoru ČR bohužel plně nereflektují potenciál, který EU v této oblasti má. Naopak paradoxně větší míra integrace je navrhována pro oblast obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti.

To neodpovídá kompromisu dosaženému v závěrech Evropské rady z října 2014, a dále dle mého názoru ani principům národní suverenity členských států a celkové nákladové efektivity dekarbonizačního úsilí.“

Kromě zimního balíčku proběhla debata ministrů k návrhu nařízení o bezpečnosti dodávek zemního plynu, konkrétně k třem zásadním prvkům, kterými jsou regionální spolupráce, výměna informací a mechanismus solidarity.

Náměstkyně v tomto ohledu zdůraznila, že „chceme vytvořit regiony, které budou akceschopné a budou mít přidanou hodnotu při řešení případných krizových situací. Dále je třeba nastavit takový rámec solidarity, který zabrání jejímu zneužívání, a který bude členské státy motivovat k zodpovědnosti. Zároveň je pro nás nyní velmi důležité, aby náklady spojené se solidaritou byly kompenzovány, včetně případných škod způsobených průmyslu.“

Dalším bodem zasedání byla výměna názorů na vnější energetickou politiku Unie. Delegáti si vyměňovali názory na její směřování, dosavadní úspěchy a priority do budoucna. Ministři se shodli, že klíčové bude i nadále posilovat společný hlas EU ve vztahu ke strategickým partnerům v oblasti energetiky.

Na závěr slovenské předsednictví Rady EU shrnulo průběh svého předsednictví v Radě EU a Malta představila priority svého předsednictví na první polovinu roku 2017.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP