1/2024

Rada Středočeského kraje žádá další posuzování EIA při rozšiřování činnosti skládky TKO Bytíz

| autor: Středočeský kraj0

Rada Středočeského kraje žádá další posuzování EIA při rozšiřování činnosti skládky TKO Bytíz

„Skládka se nachází v katastrálním území obce Dubno a starosta nově žádá v rámci průběhu posuzování vlivu na životní prostředí další posouzení tohoto záměru,“ sdělil po dnešním jednání Rady kraje náměstek pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloš Petera (ČSSD).

V rámci záměru se jedná o rozšíření činnosti stávajícího areálu skládky o úpravu a překládací stanice převážně komunálních odpadů pro další nakládání s nimi mimo areál skládky, a to cca 100 m západně od stávajícího areálu skládky TKO Bytíz v k.ú. Dubno.

Linka pro mechanickou úpravu odpadů by měla být umístěna v hale, která bude mít nepropustnou betonovou podlahu. Odpady přijaté do technologického procesu úpravy budou zpracovány na lince tak, že dojde k vyseparování odpadů dále materiálově využitelných a dále ke vzniku nadsítné a podsítné frakce.

Nadsítná (lehká) frakce pak bude produktem určeným k energetickému využití. Podsítná (těžká) frakce bude postoupena na další stupeň třídění, kde bude výstupem produkt využitelný v kompostárně v areálu skládky TKO Bytíz.

Ročně by mělo být podle záměru upravováno ročně do 20 tisíc tun komunálního odpadu, zastavěná plocha by byla 2 754 m2 a doprava by měla narůst o 14 vozidel denně.

Vlastní výstavba i budoucí provoz budou prováděny v dostatečné vzdálenosti od objektů trvalého bydlení. Při provozu záměru není reálný předpoklad překračování platných hlukových hygienických limitů.

Záměr nevyžaduje odběr povrchové vody. Dešťové vody budou shromažďovány v akumulační nádrží vybavené lapákem písku a lapolem a budou využívány ve vlastním areálu. Případné přebytky budou využity ve skládce TKO. V areálu je monitorována kvalita průsakových vod skládky a kvalita vod z akumulační nádrže kompostárny.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA