1/2022

Pro každého platí, že lež má krátké nohy. I pro ČAOH

| autor: Martina Jandusova0

800px-Spalovna_Malešice-170.jpg
zdroj: wikimedia.org

Legislativní procesy zákonů a vyhlášek jsou mnohdy napínavým procesem. V případě vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady tomu nebylo jinak.

V rámci nového odpadové legislativy připravilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vyhlášku o podrobnostech nakládání s odpady. K paragrafu 7 a přílohy 6 návrhu vyhlášky se v uplynulých měsících spustila mediální smršť. Tato část vyhlášky se zabývá tím, za jakých podmínek je možné využívat strusku ze spalování ostatních odpadů ve stavebnictví. Kvůli chybějící legislativě nebylo dosud možné tyto odpady v Česku jakýmkoliv způsobem využívat. Struska se používala pouze jako materiál pro technické zabezpečení skládek, vyjma jejího využití na povrchu terénu, k němuž není vhodná.

V řadě členských států EU je praxe odlišná. Struska se již dlouhou dobu běžně využívá v rámci některých vrstev při výstavbě pozemních komunikací v Německu, Francii, Dánsku, Nizozemí, Belgii, Finsku atd. Využitím již existujícího materiálu tak naplňují principy oběhového hospodářství. A proto Ministerstvo životního prostředí s návrhem na využití strusky v pozemních komunikacích přišlo. Pakliže chceme omezit skládkování na minimum, je nutné využívat co nejvíce materiálů do aplikací, ke kterým jsou vhodné.

Nezisková organizace Arnika návrh vyhlášky zkritizovala s tím, že struska ze zařízení na energetické využití odpadů je nebezpečná pro životní prostředí. MŽP tvrzení označilo jako lživé. Ke stavebnímu využívání strusky ze ZEVO se vyjádřil Michal Šyc z Ústavu chemických procesů AV ČR a Jiří Hykš ze společnosti Danish Waste Solutions, kteří výroky Arniky vyvrátili. Zkreslené názory neziskové organizace popřel i Jan Maršák, ředitel odboru odpadů MŽP, v 6. čísle časopisu Odpadové fórum.

Dezinterpretace se neobjevily jen ze strany Arniky, ale i ze strany České asociace odpadového hospodářství. (ČAOH). „Široká řada připomínkových míst a odborníků, včetně uznávaného Státního zdravotního ústavu se opakovaně ohradily proti návrhu ministerstva životního prostředí, zásadním způsobem zvýhodnit podmínky pro ukládání strusky ze spaloven odpadů (ZEVO) na nezabezpečený povrch terénu,“ uvádí se na webu ČAOH.

Podle našich informací se ale Státní zdravotní ústav (SZÚ) proti návrhu neohradil. Z jeho strany došlo pouze k tomu, že SZÚ v rámci meziresortního připomínkového řízení a po dohodě s Ústavem chemických procesů AV ČR upravil podmínky pro využití strusky tak, aby byly shodné s podmínkami v dalších evropských státech. V případě dalších připomínkových míst MŽP dospělo ke shodě s naprostou většinou subjektů zapojených do řízení.

Legislativní proces vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady se už naštěstí chýlí ke konci. Vyhláška prošla meziresortním připomínkovým řízením, byla předložena k projednání Legislativní radě vlády a očekává se, že by mohla nabýt účinnosti v červenci letošního roku. Česká republika se tak dostane o krok blíž k oběhovému hospodářství a namísto skládkování začne odpady skutečně využívat.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO