1/2024

Poslanci Evropského parlamentu prosazují ekologičtější auta na silnicích EU do roku 2030

| autor: TZ Evropského parlamentu0

Poslanci Evropského parlamentu prosazují ekologičtější auta na silnicích EU do roku 2030

Emise CO2 nových automobilů by podle ve středu schváleného návrhu EP měly do roku 2030 klesnout o 40 %, zatímco podíl elektrických a nízkoemisních vozidel na trhu by měl růst rychleji.

Evropský parlament ve středu poměrem hlasů 389 (pro): 239 (proti): 41 (zdrželo se hlasování) schválil upravený text nařízení, který navrhuje stanovit cíl snížení emisí celounijního vozového parku nových automobilů o 40 % do roku 2030 - oproti hodnotám v roce 2021. Evropská komise prosazovala v původním návrhu 30% snížení emisí do roku 2030. Poslanci také navrhují předběžný 20% cíl snížení emisí do roku 2025, tedy o pět procentních bodů více, než navrhuje Komise. Předložená právní úprava obsahuje podobné cíle i pro lehká užitková vozidla.

Výrobci automobilů, jejichž průměrné emise CO2 překračují tyto cíle, zaplatí do rozpočtu EU pokutu. Získané prostředky by se podle poslanců měly vynaložit na zvyšování kvalifikace zaměstnanců automobilového průmyslu, které negativně zasáhly změny v sektoru.

Automobilky by také měly zajistit, aby vozidla s nulovými a nízkými emisemi, tedy elektromobily nebo vozidla emitující méně než 50g CO2/km, dosáhly do roku 2030 35% podílu na celkovém prodeji nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel a 20% podílu do roku 2025.

Emisní testy ve skutečných jízdních podmínkách do roku 2023

Parlament vyzval Evropskou komisi, aby do dvou let zavedla systém testování reálných emisí CO2 pomocí přenosného zařízení - podobně jako v případě testování emisí NOx. Do té doby by se emise CO2 měly určovat na základě údajů z měřičů spotřeby paliva v automobilech. Poslanci prosazují, aby byl systém testování emisí ve skutečných jízdních podmínkách plně funkční v roce 2023.

Sociální dopady dekarbonizace

Sociálně přijatelný a spravedlivý přechod na mobilitu s nulovými emisemi do poloviny století si vyžádá změny v celém hodnotovém řetězci automobilového odvětví, které by braly v potaz případné negativní společenské dopady. EU by proto měla podporovat zvyšování kvalifikace, rekvalifikaci a přesun pracovníků automobilového průmyslu, a to zejména v regionech a komunitách, které budou tímto přechodem nejvíce zasaženy. Parlament také vyzval k podpoře vývoje baterií a bateriových článků v EU.

Označování vozidel a vykazování emisí celého životního cyklu

Evropská komise by měla do konce roku 2019 předložit legislativní návrh v oblasti označování automobilů, které by spotřebitelům poskytlo přesné a srovnatelné informace o spotřebě paliva, emisích CO2 a dalších látkách znečišťujících ovzduší. Od roku 2025 by zároveň výrobci automobilů měli na základě společné metodiky nahlašovat emise CO2 za celý životní cyklus nových vozidel.

Prohlášení zpravodajky

„Získat podporu Evropského parlamentu pro 40% cíl snížení emisí CO2 do roku 2030 nebylo snadné a na dosažený výsledek jsem hrdá. Stejně důležitý je i cíl snížení emisí o 20 % do roku 2025,“ uvedla zpravodajka Miriam Dalliová (S&D, MT).

„Navrhovaná legislativa přesahuje rámec snižování škodlivých emisí a ochranu životního prostředí. Jedná se o legislativu, která usiluje o vytvoření vhodných pobídek pro výrobce, podporuje investice do infrastruktury a navrhuje pracovníkům spravedlivý přechod,? dodala Dalliová.

Další postup

Ministři členských států by měli dospět ke společnému postoji v Radě EU dne 9. října. Vyjednávání poslanců s předsednictvím Rady o konečném znění nové legislativy by tak mohlo začít už 10. října.

Souvislosti

Doprava je jediným významným odvětvím v EU, ve kterém se stále zvyšují emise skleníkových plynů. Pokud má EU naplnit své závazky z konference COP21 z roku 2015 a dosáhnout nulových emisí do poloviny tohoto století, je třeba dekarbonizaci celého sektoru dopravy urychlit.

Světový automobilový průmysl prochází rychlými změnami, a to zejména v oblasti elektrických hnacích ústrojí. Pokud se evropské automobilky zapojí do tohoto procesu pozdě, riskují podle poslanců ztrátu své aktuální pozice světových lídrů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA