1/2024

Nový ekonomický směr Evropské unie Oběhové hospodářství (Circular Economy)

| autor: MPO ČR0

Nový ekonomický směr Evropské unie Oběhové hospodářství (Circular Economy)

Když už samotný výrobek nemůže být používán, využijí se suroviny a komponenty tak, aby z nich vznikla další hodnota pro ekonomiku (materiál, výrobek s obsahem druhotných surovin vhodný pro další výrobu).

Oběhové hospodářství představuje snahu posunout se od modelu vytěžit-vyrobit-použít-vyhodit k šetrnějšímu a efektivnějšímu zužitkování zdrojů, tzn. k prodloužení životnosti výrobků a bojovat proti jejich plánované poruchovosti a zastarávání.

Proč přecházet na oběhové hospodářství - suroviny a jejich zdroje mají své limity na planetě Zemi tzn., že nejsou nekonečné. Poptávka po nich zároveň roste, takže je v našem zájmu šetrněji nakládat s těmi, které jsme již získali (vydobyli, odebrali z přírodního prostředí). 

Suroviny se do Evropy většinou dováží ze třetích zemí, a když se s nimi naučíme lépe nakládat, snížíme tak naši závislost na těchto dodavatelích. Navíc získávání a zpracování přírodních surovin má negativní dopady na životní prostředí včetně emisí skleníkových plynů. Efektivnější a chytřejší využívání surovin tak může tyto dopady zmírnit.

Očekáváné přínosy
Opatření jako prevence vzniku odpadů, ekodesign a opětovné používání by mohly firmám v EU ušetřit 600 miliard eur, což je 8 % jejich ročního obratu. Očekává se, že by se díky tomu ročně snížily emise skleníkových plynů o dvě až čtyři procenta. 

Nový model hospodářství otevírá také prostor pro inovace a nová pracovní místa. Evropská komise odhaduje, že by jich mohlo v této souvislosti v EU vzniknout kolem půl milionu. Pro spotřebitele by odolnější a trvanlivější výrobky byly také přínosem.

Zdroj: Evropský Parlament

Základní dokumenty k Oběhovému hospodářství (Circular Economy)

Strategické dokumenty:

 • Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství COM (2018) 28 final
 • Evropská strategie pro plasty- Příloha COM (2018) 28
 • Sdělení o provádění balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství:
 • možnosti, jak řešit otázky na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů COM (2018) 32
 • Sdělení o rámci pro sledování Oběhového hospodářství COM(2018) 29 final
 • Zpráva o provádění Akčního plánu pro oběhové hospodářství COM(2017) 33 final
 • Akční plán EU pro oběhové hospodářství COM(2015) 614 final

Legislativní dokumenty ze dne 30. května 2018:

 • Novela Směrnice o odpadech
 • Novela Směrnice o skládkách
 • Novela směrnice o vozidlech s ukončenou životností, 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
 • Novela směrnice o obalech a obalových odpadech

Přílohy ke stažení

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP