1/2024

Nerecyklovatelné plastové obaly budou zpoplatněny

| autor: Marina Kholomyeva0

Nerecyklovatelné plastové obaly budou zpoplatněny

Evropská komise zveřejnila rozpočet EU na období 2021–2027. Mezi nové zdroje příjmů Komise navrhuje zařadit vnitrostátní příspěvek vypočtený podle množství nerecyklovaných plastových obalových odpadů v jednotlivých členských státech (0,80 eur za 1 kg). Tyto nové zdroje by měly představovat přibližně 12 % celkového rozpočtu EU a až 22 miliard eur ročně.

Organizace Rethink Plastic, aliance mezinárodních evropských nestátních organizací, jejichž cílem je „budoucnost bez plastových odpadu“ se vyjadřuje k záměru Evropské Komise následovně:

„Návrh, který byl předložen ve dlouholetém finančním plánu nezahrnuje žádnou pobídku k podpoře snižování výroby plastů ani k lepšímu sběru. Členské státy, respektive daňoví poplatníci, budou muset platit za společnosti, které budou i nadále uvádět na trh nerecyklovatelné plasty“, říká aliance.

Podle Rethink Plastic obsahuje návrh rozpočtu následující nedostatky:

  • Taxa se vztahuje pouze na plastové obaly, které představují pouhých 40 % plastů uváděných na trh, ale nevztahuje se na ostatní plastové výrobky.
  • Vychází z informací poskytnutých výrobci prostřednictvím systému rozšířené odpovědnosti výrobců (Extended Producer Responsibility schemes), kde shromážděná data nejsou ověřována nezávislou autoritou. 
  • I kdyby členské státy splnily nový cíl recyklace plastových obalů (55% do roku 2030), který stanovila směrnice o obalech a obalových odpadech, pořád budou muset platit daň.
  • Neexistuje žádná současná definice toho, co je recyklovatelný plast a co není, takže členské státy se o tom mohou rozhodovat podle sebe.
  • Získané příjmy přispějí ke stimulaci investic do recyklačních zařízení. Přestože je to důležité, primárním cílem by měla být stimulace investování podle hierarchie OH: opatření k předcházení vzniku odpadů z plastů a opětovné využití.

Zdeněk Vojtěch, Ministerstvo financí:

„Ministerstvo financí v současnosti analyzuje návrhy EK na možné nové vlastní zdroje, které Evropská komise navrhla v rámci celého balíku k víceletému finančnímu rámci EU na roky 2021-2027. Jedním z návrhů je i zavedení nového zdroje pro financování rozpočtu EU, který by byl založen na objemu nerecyklovaných plastových obalových odpadů s tím, že členský stát by měl za každý kg tohoto odpadu odvést do rozpočtu EU 0,80 eur.

Informace, které jsou zatím k návrhu na tento nový zdroj dostupné, jsou nicméně velmi obecné, není například zřejmé, z jakých údajů/základny a za jaké časové období by se při výpočtech vycházelo. Zatím proto není možné odhadovat dopady na ČR a ostatní země EU. Veškeré návrhy předložené Komisí se nyní budou detailně projednávat na odborné úrovni, od čehož očekáváme mj. právě podrobnější informace a vyjasnění záměru.

Ministerstvo financí se obecně domnívá, že rozšiřování škály zdrojů financování, které Evropská komise navrhuje, jde spíše proti snaze o zjednodušení systému financování rozpočtu EU, po kterém členské státy včetně ČR dlouhodobě volají. Naše předběžná pozice ke zdroji založeném na množství nerecyklovaných plastových obalových odpadů je tak v tuto chvíli rezervovaná“.

Podrobně o návrhu si můžete přečíst zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP