1/2024

Návrhy na úpravu hodnotících kritérií prioritní osy 3 specifického cíle 3.2 Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020

| autor: Pavel Mohrmann0

Návrhy na úpravu hodnotících kritérií prioritní osy 3 specifického cíle 3.2 Operačního programu Ži

Následující tabulka shrnuje jednotlivé body kriterií a možnost zisku bodů, jejichž součet rozhoduje o tom, zda bude projekt úspěšný či neúspěšný.

ucekaj1.jpg

faucet-482506_640.jpg

Jednotlivá kriteria pro vás vyhodnocujeme a doplňujeme i návrhy úprav, které by peníze nebo jejich dosažení alespoň trochu zpřístupnilo.

K bodu 1:

Zařízení na termickou likvidaci nemocničních odpadů jsou budována obvykle s roční kapacitou v řádech kilotun. Nejčastěji potom s kapacitami mezi 1 až 2 kt. To je dáno obvyklou produkcí odpadů v obsluhovaném zařízení a dalších zdravotnických zařízeních ve spádovém území. 

Toto území je omezeno logistickými požadavky na svoz zdravotnického odpadu, respektive podmínkami jeho skladování (nutnost chlazení atd.). Obvyklá investiční cena jednotky s výše uvedenou kapacitou dané i legislativou požadovaným minimálním vybavením (např. emisní monitoring) se pohybuje v rozmezí 35 až 55 mil Kč. 

Tato cena znamená, že i kdyby byla celá kapacita uvažována jako „navýšení“, tak měrné náklady jsou 35 000 Kč/t až 27 500 Kč/t. Je nutné dodat, že navýšení kapacity u většiny projektů není uvažováno a existuje pouze požadavek na prosté zachování kapacity. V tomto případě se ukazatel měrných nákladů blíží limitně nekonečnu. 

Je možné chápat tlak Evropské unie na zvyšování kapacity zařízení, na druhou stranu by zejména v případě odpadů ze zdravotní péče nemělo překročení tohoto kritéria znamenat vyřazení projektu.

Návrh na úpravu: Stačí alespoň přiřazení nulového počtu bodů v případě, že měrné náklady na zvýšení kapacity překročí 24 000 Kč/t.

K bodu 4:

V případě budování nového zařízení, kdy je doplňována zcela chybějící kapacita, se jeví přiřazení nově budovaného zařízení pod „nulové navýšení“ kapacity jako zcela nesmyslné.

Návrh na úpravu: Zařadit do bodu nová zařízení pod 100 % navýšení.

K bodu 5:

Na spalovny nebezpečných, a tedy i zdravotnických odpadů, se nevztahuje stanovení tzv. energetické účinnosti dle formule R1. Legislativa nezná postup, který by u nebezpečného odpadu rozhodl, zda jde o likvidaci nebo energetické využívání. Přímé materiálové využití odpadu ze zdravotní péče je potom prakticky zcela nemožné. 

Pokud nebude dán postup na stanovení, zda se jedná o energetické využívání nebo o pouhou likvidaci i pro nebezpečný odpad, lze považovat tento bod za zcela nesmyslný, respektive znamenající automatické přiřazení 1 bodu všem projektům.

Přitom se ukazuje, že vzhledem k možnosti získání bodů v ostatních kritériích je toto kritérium zlomové pro získání dotace .

Návrh na úpravu: Vzhledem k nesmyslnému přidělení bodů u materiálového využití navrhujeme jeho vynechání a přiřazení 15 bodů „vysoce účinnému využití energie“ ze spalovacího procesu a dále důkladnou debatu pro stanovení toho, co je a co není energetické využití odpadů u zdravotnických respektive nebezpečných odpadů.

Kritéria či body z tabulky kritérií, které zde nebyly vypíchnuty, jsou v relativním pořádku.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP