1/2024

Na skládkách končí až 90 % námi nechtěného oblečení

| autor: Petr Jarolímek1

Na skládkách končí až 90 % námi nechtěného oblečení

Problematika separace textilu

Separace textilu probíhá v Česku prostřednictvím kontejnerů na textil. Ročně se takto v ČR sebere cca 30 000 tun textilu. V domácnostech přitom zůstává nejméně stejné množství nepotřebného textilu. Na skládkách pak končí až 90 % námi nechtěného oblečení.

Největší bariérou při separaci textilu je obrovská pracnost, díky závislosti na lidské pracovní síle. Oblečení v kontejnerech má velmi malou až zápornou ekonomickou hodnotu. Převažují, podobně jako u plastů, směsové materiály, kdy je recyklace téměř nemožná. Textil je tak třeba ručně pracně vytřídit.

Roli hraje také hygienický stav – ne všechny obleky jsou čisté. Další bariérou, kromě vysokých mzdových nákladů, je nárok na prostor, neboť textil je objemná komodita. Je třeba obrovských prostor při vysokých cenách nájmů. Celý proces separace je ekonomicky téměř neudržitelný,” říká Lenka Harcubová.

Složení a využití separovaného textilu

Pokud jde o složení složení separovaného textilu dle kvality a jeho použití, jedná se jednak o oděvy slušné kvality vhodné k umístění do charitativních obchůdků či k domácímu prodeji, dále pak o oděvy pro klienty neziskových organizací – především lidi bez domova, o oděvy pro rozvojové trhy, o suroviny k čištění a recyklaci a dále o odpad. Do charitativních center se po vytřídění dostane cca 10 % oblečení, dle potřeb klientů a sezonnosti.

Textil, který již není použitelný k nošení a je příliš poničený, slouží často dále jako čistící hadry, vlákna, výplně do autosedaček, přídavek do bankovek a jako izolační materiál ve stavebnictví. Vždy však musí splňovat konkrétní kritéria a mít specifické vlastnosti.

O recyklát musí být zájem

I když třídění odpadního textilu bude od roku 2025 povinné, tak jako u ostatních odpadů, které procházejí recyklací, o recyklát musí být zájem, aby našel uplatnění na trhu.

„Třídění odpadního textilu bude od roku 2025 povinné.”

Řešením by podle nás bylo zavedení recyklačního poplatku i v oblasti textilu. Ve chvíli, kdy dojde k separaci, bude třeba nějaká ekonomická pobídka pro firmy zabývající se recyklací. Rádi bychom zařadili tuto činnost do snížené sazby DPH a dosáhli toho, aby zde byly státní pobídky pro firmy používající recyklát,” sdělila Lenka Harcubová a dodala: „Rádi bychom také pracovali na tom, aby se zvýšilo termické zpracování textilního odpadu, neboť má výhřevnost jako hnědé uhlí. ZEVO však u nás jedou na hranici možností.”

Kdo je ARETEX?

Asociace recyklace použitého textilu byla založena na jaře letošního roku a jejím posláním je především naplňování společného zájmu, kterým je podpora separace, sběru, využití a recyklace použitého textilu s cílem odklonění tohoto materiálu z odpadového toku. Asociace usiluje sdružit odbornou a laickou veřejnost k podpoře sběru, třídění a recyklace použitého textilu, tedy využívání odpadů jako zdrojů.

Snaží se prosadit zavedení recyklačního poplatku při nákupu textilních výrobků, rozšířit výčet zboží a služeb, pro něž se navrhuje druhá snížená sazba daně (10 %) o oblast sběru, třídění a recyklace textilního materiálu pro firmy, které se tímto zabývají a rozšířit státní pobídky pro firmy vyrábějící výrobky z recyklovaného materiálu, upřednostnit jejich použití před výrobky pouze ze základních surovin.

ilustrační foto/wikimedia commons

Komentáře

  1. Lidé mají peníze, tak utrácí. Mnohdy za zbytečnosti. Mně by nenapadlo vyhodit jídlo, oblečení, elektroniku atd., kterým nic není. Není to tak, že bychom měli málo peněz, ale přijde mi to jako zbytečné plýtvání a tvoření odpadu. Co se oblečení týče, tak to, které už nenosíme, tak posílám do second handu https://www.onlinesekac.cz/ , kde dostane druhou šanci :-) .

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling